W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Czerwcowy numer "Gazety Policyjnej"

Nowa stara, stara nowa „GAZETA POLICYJNA”

Od paru miesięcy na policyjnym rynku wydawniczo-czytelniczym (szumnie tak nazwanym, ale w gruncie rzeczy niezwykle ubogim) nie ma już miesięcznika „POLICJA 997”. Jednakże stwierdzenie to nie jest zupełnie ścisłe, bo mamy miesięcznik, organ Komendanta Głównego Policji, po liftingu poprzedzającej go edycji, w zmienionej nieco formule, pod nowym tytułem – „GAZETA POLICYJNA”, w nowej szacie graficznej oraz z nowym redaktorem naczelnym, rzecznikiem Komendanta Głównego Policji insp. dr. Mariuszem Ciarką. Same więc „nowości” i trzeba przyznać, że „odświeżenie” wyszło periodykowi na dobre. Nic bowiem nie jest bardziej potrzebne pismu policyjnemu (czyli specjalistycznie profesjonalnemu) do lektury głównie dla policjantów (czyli członków tej profesji) jak atrakcyjność, zarówno merytoryczna, jak i formalna. Im mniej nieznośnej pompy i celebry, tym bliżej do policyjnej służby, codziennej orki, której mundurowy romantyzm ukryty jest głęboko w powoływaniu się na posłannictwo wobec społeczeństwa oraz dochowanie wierności prawom obywatelskim i zasadom prawa. Można więc tylko mieć czytelniczą nadzieję i  życzyć redakcji utrzymania twórczego kursu i otwartości na potrzeby rzeczywistości.

MB

Strona internetowa "Gazety Policyjnej"

"Gazeta Policyjna" - nr 6/2021

Lipcowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (lipiec 2021, nr 7) „Dylematów Policyjnych”. Interesujące są w nim strony wykorzystywane przez Straż Miejską i Inspekcję Transportu Drogowego. Znalazło się tu i opracowanie „Łańcuch Przeżycia – poradnik wakacyjny” (czyli na właściwy czas), i (też na całą stronicę) przegląd „Na dolnośląskich drogach”. Jest także – tradycyjnie już – prof. Marek Bębenek, piszący z reguły o choróbskach, tym razem o raku jelita grubego. Obecne w numerze są: wrocławska Komenda Miejska Policji i też wrocławska Straż Miejska, Szkoła Policji w Pile oraz dolnośląskie jednostki terenowe. Felietony – mamy tu niezmiennie optymistyczną Wandę Ziembicką-Has i tekst „do refleksji”, o nauce i pseudonauce pod tytułem w młodzieżowym slangu („Beka”). Polecamy czytanie (w czasie dobrowolnego lockdownu).

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Majowy numer "Gazety Policyjnej"

Gratulacje z okazji Jubileuszu

W roku obecnym mija dziesięć lat od powołania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji jako, jedynej w strukturach Policji, jednostki badawczo-rozwojowej. To przekształcenie oznaczało nobilitację polskiej kryminalistyki, także na arenie międzynarodowej, umożliwiło jej udział w światowym krwioobiegu badawczym, pozyskiwanie funduszy na badania, prowadzenie takich prac oraz dynamiczny postęp i rozwój w istniejących od dawna i nowych specjalnościach. Z okazji Jubileuszu w tegorocznym majowym numerze „Gazety Policyjnej” ukazał się interesujący, pod znamiennym tytułem „Stale podnosić poprzeczkę”, wywiad z dyrektorem CLKP, byłym naczelnikiem wojewódzkiej kryminalistyki we Wrocławiu, członkiem Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, insp. dr. n. med. Radosławem Juźwiakiem. Rozmówca syntetycznie podsumował dotychczasowe dokonania i nakreślił perspektywy rozwojowe.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa swemu Koledze, członkowi Stowarzyszenia, insp. Radosławowi Juźwiakowi i całej Kadrze CLKP serdeczne jubileuszowe gratulacje i życzenia dalszych lat twórczej pracy.

MB

Strona internetowa "Gazety Policyjnej"

"Gazeta Policyjna" - nr 5/2021

Czerwcowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (czerwiec 2021, nr 6) „Dylematów Policyjnych”. Dzień jak co dzień, numer jak zwykle, wcale nie, bo są w numerze nowe materiały. Witamy na łamach Szkołę Policji w Pile, prof. Bębenek przestrzega przed czerniakiem skóry (lato, słońce!), a okładkowe „Mocne uderzenie” dotyczy wielkomiejskich letnich remontów. Jak zwykle są aktualności policyjne, ale i tak przecież co numer, to inne. Felieton „do refleksji” tytuł ma przewrotny („Puzzle”?), zaczyna się nijak, bo coś tam o przypadku, ale kończy mocniejszym akordem o ustawie represyjnej. Polecamy cały numer.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Majowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (maj 2021, nr 5) „Dylematów Policyjnych”. W numerze podobnie jak w ciągu ostatniego roku kilka publikacji na różne tematy zdrowotne (ponadnormatywnie? takie czasy!). Dolnośląski policyjny pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka opublikował artykuł dotyczący „praw człowieka w policji”. Oczekujemy rygorystycznego podejścia do tego problemu, szczególnie w sytuacji, gdy opinia publiczna wyczulona jest na zdarzający się ze strony policji w ostatnich miesiącach balans na granicy prawa wobec osób wyrażających swoje poglądy. Zwracamy uwagę na spore opracowanie dotyczące hulajnóg (oczywiście elektrycznych), ich użytkowania i przepisów, pod optymistycznym tytułem „Problem rozwiązany” (piszący te słowa ostatni raz jechał na hulajnodze, oczywiście nieelektrycznej, drewnianej, w pierwszej dekadzie swego życia, trochę dawno). Felieton „do refleksji” – a jakże – „medyczny”. Polecamy lekturę numeru.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Kwietniowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (kwiecień 2021, nr 4) „Dylematów Policyjnych”. Tekstem wiodącym numer jest niewątpliwie całostronicowy wywiad udzielony pismu przez generała Adama Rapackiego. Chciałoby się mieć nadzieję, że dla czytających najistotniejsze z tego wywiadu „Niepokornego” Generała będzie przesłanie „Warto zachować się przyzwoicie”, bliskie myśli prof. Władysława Bartoszewskiego. Oby! Są autorzy, głośni i poczytni, którzy popularyzują naukę , ale wkraczają też na obszary filozofii. Takim był niegdyś Hoimar von Ditfurth, takim jest obecnie Izraelczyk Yuval Noah  Harari. Mamy w numerze ciekawostkę i zarazem pasjonującą lekturę – prof. Marek Bębenek napisał o „nieodkrytej tajemnicy”, opierając się właśnie o jedno z dzieł Harariego. Jak wskazuje nadtytuł felieton „do releksji” „Nowy wiek” pozostaje nadzwyczaj refleksyjny, bo może zmuszać do zastanowienia się, co się dzieje i co dalej. Czytajmy.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Marcowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (marzec 2021, nr 3) „Dylematów Policyjnych”. Przyzwyczailiśmy się już do covida? Bo oto w całym numerze jest tylko jeden artykulik poświęcony wyłącznie pandemii, a ściślej działaniom przeciwko łamaniu zarządzonych obostrzeń. Zauważamy, że ciągle poszerza się krąg współpracowników miesięcznika, gdyż pojawili się na łamach policjanci ze Szkoły Policji w Pile. Łaknącym wiedzy prof. Bębenek stara się opisać aż na całej stronie „jak powstało życie”. Felieton „do refleksji” pod tytułem tym razem „francuskim”, a tłumaczenie intrygującego tytułu i wytłumaczenie o co chodzi trzeba przeczytać „na żywo”. Podobnie zresztą jak cały numer. Polecamy.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

"Gazeta Policyjna"

Z niezmierną sympatią witamy na policyjnym rynku czytelniczym „Gazetę Policyjną”, miesięcznik Komendanta Głównego Policji. To następca także miesięcznika „POLICJA 997”, wydawany w podobnej formie, ale w zmienionej nieco formule, różniący się od poprzedniej edycji przewagą merytorycznych publikacji, ich zakresem tematycznym, w sumie problematyką mogącą poszerzać grono czytelników. Gratulujemy takiej przemiany na lepszą – naszym zdaniem – jakość pisania o służbie i jej różnych aspektach. Można tylko życzyć: tak trzymać! I na tym kursie nie ulegać pokusom celebracji, pokazywania tylko odświętnego oblicza formacji, ale być otwartym na wszelkie przejawy służby i zjawiska związane z mundurową historią i teraźniejszością.

MB

Strona internetowa "Gazety Policyjnej"

Gazeta Policyjna - nr 1/2021:

Gazeta Policyjna - nr 2/2021:

Lutowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (luty 2012, nr 2) „Dylematów Policyjnych”. Tym razem, wśród publikacji pochodzących z jednostek policyjnych, zwracamy uwagę na przewagę serwisu informacyjnego komend terenowych. Co jeszcze bardziej nas przykuwa? Stałe już „pióro” prof. Marek Bębenek pisze o sztucznej inteligencji w medycynie. Jest także artykuł o projekcie nowej regulacji ustawowej w sprawie mandatów, czyli opis tego, jak miałoby być, gdyby ta skandaliczna „wrzutka” była procedowana i uchwalona. Tak bowiem trzeba mówić zamiast delikatnych określeń o tym, że „proponowana zmiana zmienia diametralnie utrwalony porządek” i że „pojawiają się w dyskusji opinie krytyczne”. To kolejny bubel prawny, proponowany w interesie rzekomego usprawnienia działalności sądów, a w praktyce prowadzący do drastycznych ograniczeń praw obywatelskich, poprzez faktyczne ubezwłasnowolnienie obywateli w możliwościach realizacji ich konstytucyjnych uprawnień. Felieton „do refleksji” – o cenzurze, można tylko życzyć sobie – oby nigdy nie stawał się aktualny. Polecamy lekturę numeru.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Styczniowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (styczeń 2021, nr 1) „Dylematów Policyjnych”. Sporą część numeru (prawie 2 strony) zajmuje faktyczny serwis prasowy Zespołu Prasowego KWP we Wrocławiu. To dobrze, bo sytuacja, w której komórka prasowa, do tego powołana, miałaby nie wykorzystywać wszelkich medialnych okazji  do upowszechniania informacji o działalności swej jednostki i pozytywnych aspektach służby w ogóle byłaby, mówiąc delikatnie, mało zrozumiała. Jak przeglądamy numer, to „swoje” strony mają już i wrocławska  Komenda Miejska Policji, i Straż Miejska, i Inspekcja Transportu Drogowego, a od dawna jednostki terenowe. W ten sposób pismo staje się szerszą panoramą służb odpowiedzialnych za porządek publiczny. Więc czytajmy. Czy autor felietonu „do refleksji” stał się sentymentalny? Zobaczmy przy okazji, dlaczego tak „sentymentalnie” zatytułował swój tekst.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"