W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Tradycja, ceremoniał, pamięć
  W tym dziale:  Odznaczeni i awansowani  ♦  Cześć ich pamięci

Pożegnanie mł. insp. Policji Henryka Baryckiego

21 stycznia 2022 r. w Lwówku Śląskim w uroczystej asyście policyjnej pożegnano naszego Kolegę mł. insp. Henryka Baryckiego, byłego Komendanta Powiatowego Policji w Lwówku Śląskim.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła delegacja oraz członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej - insp. Adam Różycki, Komendant Miejski w Jeleniej Górze insp. Leszek Zagórski, mł. insp. Zdzisław Mirecki oraz insp. Marek Kazimierczak, insp. Grzegorz Chirowski, podinsp. Roman Herezo. W uroczystości uczestniczył były Komendant Wojewódzki Policji w Jeleniej Górze insp. Maciej Kocerka oraz delegacja Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim i Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z/s w Jeleniej Górze.

Czytaj dalej

Odszedł Henryk Barycki


 

Z głębokim żalem informujemy,

że w dniu dzisiejszym, po kolejnym zawale,

zmarł nasz Kolega, Przyjaciel,

członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,

młodszy inspektor Policji

Henryk Barycki

Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim w latach 1990-2006,

odznaczany m.in.:

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

Cześć Jego pamięci!


Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.


Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 

______

Uroczystości pożegnania mł. insp. Henryka Baryckiego,
zgodnie z ceremoniałem policyjnym i z udziałem kapelana Policji,
odbędą się w piątek 21 stycznia 2022 r. o godz. 14 w Lwówku Śląskim.

 

18 stycznia 2022

Odszedł Janusz Stemplewski


 

Z żalem informujemy,
że po długiej chorobie z covid-19

zmarł nasz Kolega,
członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,

podinspektor Policji Janusz Stemplewski

były Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie,
wieloletni funkcjonariusz służby ruchu drogowego
w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy i Lubinie,

biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy i Legnicy
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

___

W dniu 29 kwietnia 2021 roku w Świebodzicach
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia podinsp. Janusza Stemplewskiego pożegnali
mł. insp Leszek Kulik i insp. Arkadiusz Rawski

Cześć Jego pamięci!

Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 

Odszedł insp. Bogdan Zuba


 

Z głębokim żalem informujemy,

że zmarł nasz Kolega, Przyjaciel, Przełożony,

członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,

inspektor Policji w stanie spoczynku

Bogdan Zuba

były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

do spraw administracyjno-gospodarczych,

człowiek niekwestionowanych zasług i nieposzlakowanej prawości.

Cześć Jego pamięci!

Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 


Pożegnanie inspektora Policji Jerzego Piątkowskiego (1962-2020)

W dniu 4 marca 2020 r. na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie pożegnany został, zmarły w wieku 58 lat, nasz Kolega insp. Jerzy Piątkowski, członek Stowarzyszenia, m. in. były Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, odznaczony w służbie m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant, Złotym Medalem "Za Długoletnią Służbę".
W ostatniej drodze i pożegnaniu insp. Jerzego Piątkowskiego towarzyszyli rodzinie i bliskim Jego przyjaciele, koledzy i współpracownicy w policyjnej służbie. M. in. przedstawiciele jednostek policji z Woli i Wołomina, gen. Henryk Tokarski, insp. Zdzisław Czarnecki prezes Federacji Stowarzyszeń Służ Mundurowych oraz przedstawiciele władz samorządowych, oddając honor Jego Osobie i zasługom dla bezpieczeństwa obywateli i porządku prawnego Rzeczypospolitej.

W imieniu policjantów, którzy mieli zaszczyt służyć i współpracować z insp. Jerzym Piątkowskim i dobrze znają Jego historię służby, pożegnał Zmarłego insp. Jan Strzeliński prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

„Każdy inny materiał się ugnie, tylko stal pod naporem pęka”

Cześć Jego Pamięci!

Czytaj więcej

Pożegnanie inspektora Policji Tadeusza Kruczyńskiego

W dniu 15 listopada 2019 r. w Lubinie, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, pożegnano insp. Tadeusza Kruczyńskiego byłego komendanta wojewódzkiego Policji w Legnicy w latach 1991–2000.

W uroczystości pogrzebowej, w asyście kompanii honorowej Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, uczestniczyły delegacje kierownictwa Komend Powiatowych Policji w Lubinie i Jaworze, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oraz grono przyjaciół, kolegów, współpracowników i podwładnych z okresu służby. Sylwetkę Zmarłego, jego drogę służbową i przymioty osobiste przybliżył insp. Franciszek Pisarski, były przełożony Zmarłego i wcześniejszy komendant wojewódzki Policji w Legnicy. W imieniu Stowarzyszenia wieniec złożyli: prezes Zarządu insp. Andrzej Kląskała oraz mł. insp. Henryk Czum i mł. insp. Marek Rzęsista, byli komendanci Policji z Jawora i Polkowic.  Kondolencje najbliższym insp. Tadeusza Kruczyńskiego w imieniu Policji przekazał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie nadkom. Andrzej Barna.

Relacja z pożegnania

Odszedł insp. Tadeusz Kruczyński

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega i Przyjaciel, członek Stowarzyszenia insp. Tadeusz Kruczyński, policjant pionu służby kryminalnej w Wałbrzych i we Wrocławiu, Komendant Wojewódzki Policji w Legnicy w latach 1991–2000, a wcześniej m.in. komendant w Komendzie Miejskiej w Lubinie i Legnicy.

Społecznik, organizator i inicjator wyszkolenia sportowego i czynnego uprawiania sportu wśród policjantów, były pilot szybowcowy i skoczek spadochronowy.
W dowód uznania za osiągnięcia w okresie służby, wielokrotnie wyróżniany i nagradzanymi różnymi tytułami i odznaczeniami za zasługi.  Między innymi dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Za ofiarną służbę, inicjatywy i podejmowane działania, które przyczyniły się do rozwoju Policji oraz za zasługi w realizacji jej ustawowych zadań, uhonorowany w 2014 roku nadaniem Złotego Medalu Za Zasługi dla Policji.

Uroczystości pogrzebowe zgodnie z ceremoniałem policyjnym odbędą się w piątek 15 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w Lubinie na cmentarzu przy ul. Zacisze 2.

Cześć Jego Pamięci!

Zarząd SKPP

Tadeusz Kruczyński w Encyklopedii Policji

Pożegnanie mł. insp. Roberta Makowskiego

27 czerwca 2018 r. w Wołominie w asyście policyjnej pożegnano naszego Kolegę mł. insp. Roberta Makowskiego byłego Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, a ostatnio zastępcę burmistrza w Wołominie.

W uroczystościach pogrzebowych z policyjnym ceremoniałem udział wzięli Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinsp. Marek Ujazda oraz kadra kierownicza, policjanci w służbie czynnej i w stanie spoczynku, pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, przedstawiciele kierownictwa Komedy Stołecznej i warszawskich komend rejonowych, koledzy i przyjaciele z innych jednostek oraz ze Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Wołomina, powiatu, gmin oraz organizacji społecznych. W ciepłych słowach Zmarłego pożegnała burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. W imieniu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej wieńce złożyły delegacje Zarządu stowarzyszenia oraz warszawskiego oddziału SKPP w składzie insp. Andrzej Kląskała, mł. insp. Leszek Kulik, insp. Jan Strzeliński, mł. insp. Stefan Dziewulski, nadkom. Marek Kujawa i mł. insp. Sławomir Ołdakowski.

Artykuł w Stołecznym Magazynie Policyjnym, nr 7/2018

Odszedł mł. insp. Robert MakowskiW dniu 21 czerwca 2018 r. zginął tragicznie nasz Kolega,
członek Zarządu Warszawskiego Oddziału
Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

mł. insp. Robert Makowski

wiceburmistrz Wołomina, długoletni i zasłużony funkcjonariusz Policji,
młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku,
były Komendant Powiatowy Policji w Wołominie.

Stowarzyszenie, środowisko policyjne i samorządowe traci w Zmarłym
ofiarnego i doświadczonego oficera i społecznika. Miał 54 lata!

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej składa Rodzinie i Bliskim
naszego Kolegi wyrazy głębokiego współczucia.

Pożegnanie mł. insp. Pawła Górzyńskiego

14 czerwca 2017r. w Bolesławcu w asyście policyjnej pożegnano mł. insp. Pawła Górzyńskiego byłego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.
W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli policjanci w służbie czynnej i w stanie spoczynku oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, emerytowani funkcjonariusze z KPP w Lubaniu, koledzy i przyjaciele z innych jednostek oraz ze 
Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej w tym wieloletni przełożony i przyjaciel mł. insp. Pawła Górzyńskiego, były Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu insp. Adam Różycki.

Czytaj dalej