Troje uczestników debaty z 8 października w Sejmie

W nawiązaniu do relacji z przedwyborczego spotkania w dniu 8 października br. we Wrocławiu środowisk mundurowych z kandydatami do Sejmu w wyborach w dniu 13 października br., z satysfakcją informujemy, że spośród siedmiu kandydatów uczestniczących w debacie mandaty posła na Sejmu uzyskało troje z uczestników:

- Jacek Protasiewicz (Unia Europejskich Demokratów) z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe,
- Krzysztof Śmiszek (Wiosna) z Komitetu Wyborczego Lewica,
- Małgorzata Tracz (Zieloni) z Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska.

Kandydatom wybranym do Sejmu gratulujemy i wyrażamy nadzieję wywiązywania się z przedwyborczych zobowiązań.

MB

Nasi kandydaci w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu rekomendowani przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP


Wśród rekomendowanych w wyborach do Sejmu przez FSSM RP i Dolnośląski Komitet Protestacyjny FSSM kandydat startujący we Wrocławiu i powiatach byłego województwa wrocławskiego!

By sprawdzić kandydatów FSSM, także na terenie innych okręgów, kliknij pasek na górze strony lub kliknij tutaj!

Przedwyborcza walka o głosy mundurowych


Kampania wyborcza dobiega końca i nic w tym dziwnego, że ma ona coraz bardziej brutalny przebieg. Trwa przypominanie lub wyciąganie na światło dzienne prawdziwych i wymyślonych afer, mniej lub bardziej kompromitujących wypowiedzi różnych polityków, często pochodzących z nielegalnych nagrań, medialne pompowanie atmosfery wojny i podziałów na górze i dole oraz licytacja na obietnice wyborcze - głównie te, kto i komu rozda więcej publicznych (bo przecież nie swoich) pieniędzy.

Jakby nieco na uboczu, toczy się walka między obozem obecnej władzy a ugrupowaniami opozycyjnymi o głosy wyborców „w mundurach”.

Artykuł z 9 października zamieszczony na łamach strony internetowej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych nawiązujący do publicznej wypowiedzi posła PIS o planach wobec emerytowanych wojskowych.

Oświadczenie Prezydenta FSSM RP

Oświadczenie Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Zdzisława Czarneckiego, w którym określa on jasno stanowisko swoje oraz Zarządu i działaczy FSSM RP w sprawie dotychczasowych działań Federacji i nadchodzących wyborów do Parlamentu RP.

(...)
Wartości, takie jak Konstytucja RP, demokracja, trójpodział władzy, prawa i wolności wszystkich obywateli, muszą być w Polsce przestrzegane.
Zakładając nasze mundury wszyscy przysięgaliśmy i ślubowaliśmy służyć wiernie Polsce i Narodowi polskiemu, bronić jej niepodległości i granic, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Przysięgaliśmy i ślubowaliśmy stać na straży Konstytucji, chronić i przestrzegać ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny.
(...)

Czytaj całość na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

Relacja ze spotkania z kandydatami na posłów do Parlamentu 8 października 2019

W dniu 8 października br. w „Strefie Spotkań” Creatora we Wrocławiu odbyło się pod auspicjami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przedwyborcze spotkanie środowisk mundurowych z kandydatami do Sejmu w wyborach w dniu 13 października br. z list koalicji wyborczych.

Koalicje wyborcze, a zarazem partie polityczne reprezentowali:

Czytaj dalej

2 października Lewica podpisała "Pakt dla mundurowych" - czy podpiszą go inni?!


Czytaj na portalu Interia.pl

Pobierz "Pakt dla mundurowych":

Apel wyborczy Komisji Prawnej FSSM RP

Rozumiejąc doniosłość nadchodzących wyborów do Parlamentu RP, ich wagę, jaką będą miały dla przyszłości Polski i Polaków, w tym oczywiście dla wszystkich represjonowanych funkcjonariuszy i ich rodzin, niezależnie od Apelu Wyborczego FSSM RP, Komisja Prawna FSSM RP postanowiła wystąpić z własnym Apelem Wyborczym skierowanym do wszystkich członków Federacji, funkcjonariuszy i żołnierzy niezrzeszonych, osób sympatyzujących z naszym środowiskiem oraz wszystkich tych, którym los naszej Ojczyzny nie jest obojętny.

Przeczytaj apel na stronie FSSM RP

Spotkanie z kandydatami na posłów do Parlamentu 8 października 2019

W dniu 8.10.2019 r. o godz. 16:30 w Creatorze "Strefa Spotkań" we Wrocławiu przy ul. Szybowcowej 23 odbędzie się spotkanie środowisk służb mundurowych zrzeszonych w FSSM RP z kandydatami do Parlamentu, liderami list koalicji wyborczych we Wrocławiu i powiatach byłego województwa wrocławskiego.
W spotkaniu zaplanowano również udział prawników reprezentujących funkcjonariuszy objętych ustawą represyjną!

Nasi kandydaci w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu rekomendowani przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Lista uporządkowana wg numerów okręgów i list wyborczych i na bieżąco aktualizowana.

Zobacz na stronie FSSM RP

Służby mundurowe pytają Komitety Wyborcze

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała do Komitetów Wyborczych, które zostały zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach do Parlamentu 2019, wystąpienie w sprawach żywotnych dla całego środowiska służb mundurowych, w tym tych, dotyczących represjonowanych funkcjonariuszy.

Przekazane Federacji przez Komitety Wyborcze odpowiedzi będą przedstawione naszemu środowisku zawodowemu celem podjęcia przez nie najlepszej decyzji wyborczej, która w najbliższych latach przyczyni się m. in. do poprawy bezpieczeństwa Polaków oraz poprawy statusu materialnego funkcjonariuszy służb mundurowych.

Czytaj na stronie Zarządu Głównego NSZZP

Pismo FZZSM do Komitetów Wyborczych: