W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 "Aktywni inaczej"
  W tym dziale:  Sylwetki  ♦  Ławnicy sądowi  ♦  Klub Podróżników SKPP  ♦  Grupa Ekspercka SKPP 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”

26 października 2021 r. w Auli Wykładowej Komendy Stołecznej Policji im. insp. PP Karola Fuchsa w Piasecznie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych przy współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego KSP m.in. pod patronatem honorowym SKPP.

Informacja na stronie PSRiBS

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”

W dniu 26 października 2021 r. w Auli Wykładowej Komendy Stołecznej Policji im. insp. PP Karola Fuchsa w Piasecznie odbędzie się zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych i Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo a kryminalistyka”.

Konferencja odbędzie się pod Patronat honorowym m. in. Komendanta Stołecznego Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Patronat honorowy przyjęło również Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej.

Czytaj dalej

Porozumienie o współpracy między PSRiBS a Warszawskim Oddziałem SKPP

Porozumienie między Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych a Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

Pobierz:

Eksperckie Porozumienie (artykuł z 25.11.2020)

Eksperckie Porozumienie

W dniu 19 listopada 2020 r. zawarto porozumienie o współpracy  pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia dr. inż. Adama Baryłkę a Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej reprezentowanym przez Prezesa Oddziału insp. Policji Jana Strzelińskiego.

Porozumienie dotyczy współpracy przy realizacji zadań statutowych obu Stowarzyszeń stanowiących wspólny obszar zainteresowań i jest efektem wcześniejszej współpracy przy organizacji I Wideokonferencja Naukowej „Prawo a bezpieczeństwo” zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w dniu 7 października 2020 r. w Warszawie.

Czytaj dalej

Relacja z I Wideokonferencji Naukowej „Prawo a bezpieczeństwo”

W dniu 7 października odbyła się I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a bezpieczeństwo” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych przy współudziale i pod patronatem honorowym m.in: Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Około 100 uczestników wysłuchało wykładów i obejrzało prezentacje na temat bezpieczeństwa dokumentów, bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych, w postępowaniu sądowym, w aspekcie prawnym, w farmaceutyce oraz na temat bezpieczeństwa w obszarze życia publicznego oraz społecznego w okresie pandemii koronawirusa. Zostały także przedstawione programy prewencyjne realizowane przez Policję, w tym zapobiegania przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych oraz Twój Parasol – aplikacja wspierająca osobę doznającą przemocy w rodzinie.

Czytaj dalej

I Wideokonferencja Naukowa „Prawo a bezpieczeństwo”

 „Prawo a bezpieczeństwo”: I Wideokonferencja Naukowa organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w dniu 7 października 2020 w godz. 11:00-15:00 pod patronatem honorowym:
- Komendanta Stołecznego Policji,
- Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,
- Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KSP w Warszawie.

Czytaj dalej

Grupa Ekspercka SKPP

„Wielu tych ludzi ma takie doświadczenie i wiedzę, że w zakresie bezpieczeństwa powinni być wykorzystani przez instytucje państwowe”. „Brakuje państwowego myślenia i ciągłości działania”. „Pewne sprawy należy załatwiać systemowo, wiedza ludzi służb powinna zostawać w instytucjach i być wykorzystana na użytek państwa i jego obywateli”. „A wielu z nich byłoby świetnymi wykładowcami czy trenerami na szkoleniach”. To wyłuskane fragmenty wypowiedzi gen. Adama Rapackiego z jego wywiadu-rzeki na temat braku systemu wykorzystania policjantów z kierowniczych stanowisk po zakończeniu przez nich służby. Pojawiła się inicjatywa, która wychodzi naprzeciw obustronnym potrzebom w tym zakresie, i środowiska policyjnego, i akademickiego.

Czytaj dalej

Zapraszamy na konferencję "Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo" 6 czerwca 2019

Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Ambasada Szwajcarii w Polsce wraz ze współorganizatorami serdecznie zapraszają w dniu 6 czerwca do Oratorium Marianum (Gmach Główny UWr) w godzinach 9:30-15:15 na konferencję pt. 

JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
SPOŁECZEŃSTWO OTWARTE A BEZPIECZEŃSTWO
Konferencja w 100. rocznicę stosunków dyplomatycznych Szwajcaria-Polska 

Czytaj dalej

Fotograficzna relacja z konferencji „#Bezpiecznie” na Uniwersytecie Wrocławskim

W dniach 4 i 18 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się konferencja „#Bezpiecznie”. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Zobacz galerię

Kolejna edycja projektu „#Bezpiecznie” na Uniwersytecie Wrocławskim

W kwietniu br. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, organizowane przez Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii, odbędzie się konferencja w ramach kolejnej edycji programu „#bezpiecznie”.

Pierwsza część konferencji 4 kwietnia br. poświęcona jest mechanizmom występującym w sferze finansowej, zagrożeniom ze strony nielegalnego hazardu, oszustwom w funkcjonowaniu podatku VAT, działaniu znikających podatników tzw. słupów.

Druga odbędzie się 18 kwietnia, a jej wiodącym tematem będą problemy zagrożenia terrorystycznego, wprawdzie skoncentrowane w dużej części na przykładzie uczelni, nie mniej z całą pewnością poglądowe i jako takie warte uogólniania. Mowa więc będzie o stopniach zagrożenia terrorystycznego (Alfa, Bravo, Charlie, Delta), które zaprezentuje i omówi mł. insp. Wojciech Żmija, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP we Wrocławiu.

Czytaj dalej