Czy z uwagi na orzeczenie TK wszystkie złożone wnioski automatycznie nie stają się bezprzedmiotowe?

Odpowiedź:
Można powiedzieć w języku potocznym, że: wnioski automatycznie staja się bezprzedmiotowe. Jednakże wniesione pozwy nie są automatycznie oddalane przez Sąd.

Stąd złożenie kolejnego wniosku o cofniecie powództwa na podstawie art. 203 § 1 jest konieczne celem uniknięcia kosztów zastępstwa procesowego strony przeciwnej. Fakt, że pozwany nie wniósł w niektórych bądź wielu wypadkach o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego odpowiadając na pozew nie oznacza, że nie może tego uczynić przy cofnięciu pozwu na podstawie art. 203 § 3 kpc bądź w trakcie rozprawy.

Pozew przeciwko ZER nie miał oparcia w obowiązujących przepisach prawa materialnego. Bazował natomiast na istotnych wątpliwościach co do zgodności przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę decyzji o rewaloryzacji z Konstytucją RP. W tym przedmiocie była rozpoznawana skarga przed TK. Pozytywne rozstrzygniecie było uzależnione od orzeczenia TK. TK zaś ukonstytuował zaskarżone  przepisy.  

Fakt wydania orzeczenia przez TK przesądza dalszy wynik sprawy oddaleniem powództwa. Jednakże każda sprawa cywilna jest prowadzona przed sądem na zasadzie sporu równouprawnionych stron, to one dysponują skargą i jej zakresem. Sąd mimo wiedzy o istnieniu w obrocie prawnym orzeczenia TK nie działa z urzędu, jest zobowiązany do rozpoznania co do istoty sprawy na skutek wniesionego pozwu.

Opracowano:
Zespół Pomocy Prawnej SKPP
podinsp. Stanisław Urbańczyk