W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Pożegnanie komendanta insp. Marka Kazimierczaka ze Sztandarem Jednostki

Pożegnanie ze sztandarem insp. KazimierczakaW dniu 25.02.2011 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyła się uroczysta odprawa związana z decyzją Komendanta Powiatowego Policji insp. Marka Kazimierczaka o przejściu w stan spoczynku. 

W uroczystości uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Zbigniew Maciejewski, kadra i policjanci Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Wiesław Kuźnicki, mł. insp. Czesław Oczkowicz, nadkom. Violetta Brodziak, Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej insp. Andrzej Kląskała oraz kierownictwo sądu i prokuratury rejonowej, Straży Granicznej i Pożarnej, Starosta i burmistrzowie powiatu zgorzeleckiego. Na uroczystość przybyli również zagraniczni goście - komendanci policji z Niemiec i Republiki Czeskiej, z którymi insp. Marek Kazimierczak od wielu lat ściśle współpracował.

Uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym. Po wystąpieniu Komendanta Wojewódzkiego, I Zastępcy KPP w Zgorzelcu mł. insp. Katarzyny Szmyt, władz samorządowych i zagranicznych gości głos zabrał odchodzący ze służby insp. Marek Kazimierczak.

Przechodzący po 29 latach służby w Policji w stan spoczynku Komendant Powiatowy Policji wspomniał historię Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, którą kierował od 1999 r., podkreślił dorobek i osiągnięcia policjantów powiatu zgorzeleckiego w walce z przestępczością przygraniczną w okresie przygotowań i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz zdecydowaną poprawę poziomu bezpieczeństwa obywateli. Z satysfakcją podsumował efekty starań o zmianę i diametralną poprawę warunków służby policjantów i pracy cywilnych pracowników komendy oraz jakościową zmianę obsługi mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, a zwłaszcza osób pokrzywdzonych w tym turystów i obcokrajowców. Z satysfakcją podkreślił, że Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu jest jednostką na miarę XXI wieku i niczym nie ustępuje współdziałającym z nią jednostkom policji z Niemiec i Czech.

Za wsparcie i pomoc, w tym materialną, która umożliwiła realizację tych zmian oraz za bardzo dobrą współpracę, Komendant Powiatowy Policji podziękował wszystkim obecnym na uroczystości a zwłaszcza władzom samorządowym powiatu zgorzeleckiego, kierownictwu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz naczelnikom służb logistycznych KWP.

Punktem kulminacyjnym uroczystości pożegnania przechodzącego w stan spoczynku Komendanta Powiatowego Policji było pożegnanie insp. Marka Kazimierczaka ze Sztandarem Jednostki.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej i własnym podziękowania za wieloletnią współpracę z komendantami z innych jednostek garnizonu dolnośląskiego i naczelnikami KWP przekazał Prezes Stowarzyszenia insp. Andrzej Kląskała, który także w trakcie dalszej części uroczystości pogratulował odchodzącemu ze służby Komendantowi Powiatowemu oraz Komendantowi Wojewódzkiemu sposobu organizacji i podniosłej rangi uroczystości pożegnania z Komendą i służbą.

Zgodnie z postulatami SKPP, uroczystość objęcia i przekazania kierownictwa jednostki w każdej Komendzie Powiatowej Policji powinna mieć zgodnie z obowiązującym ceremoniałem policyjnym taką samą rangę i uroczystą oprawę jak odprawa w Komendzie Powiatowej w Zgorzelcu.

Żródło: "Dylematy Policyjne" nr 5/2011


Więcej zdjęć po zalogowaniu