W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Seminarium Inauguracyjne Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas

Warszawski Oddział Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium Inauguracyjnym Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi Collegium Civitas, które odbędzie się w dniu 6.12.2016 r. w godzinach 10.00–15.00 w PKiN w Warszawie, piętro XII, aula B.

Moderatorem seminarium i jednym z prelegentów będzie członek naszego Stowarzyszenia insp. Piotr Caliński, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Program seminarium

godz. 10.00

OTWARCIE - inauguracja działalności

prof. dr hab. Stanisław Mocek - Rektor Collegium Civitas

prof. zw. dr hab. Jadwiga Koralewicz – Prezydent Collegium Civitas

Wystąpienia programowe

Dyrektor CBnRS  dr Agnieszka Bukowska

1. idea, domeny działania - ryzyka społeczne i gospodarcze

2. przekazanie głosu moderatorom:

Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej - prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych - Piotr Caliński

Wystąpienia merytoryczne

godz. 10.30

Ryzyka związane z modą na rozwój osobisty - dr Agnieszka Bukowska

Uchodźca/emigrant w Polsce - niewiedza i niechęć - dr Magdalena El Ghamari

Status uchodźcy w Unii Europejskiej na przykładzie Polski - prof. dr hab. Izabela Oleksiewicz

Przerwa kawowa 11.30 - 11.45

Edukacja i profilaktyka zachowań ryzykownych – Grażyna Małkowska-Zaczkowska

Walka informacyjna w aspektach społecznych i gospodarczych - prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz

Obszary najważniejszych ryzyk gospodarczych – Piotr Caliński

Przerwa kawowa 13.00 – 13.15

Potencjał polskich doświadczeń z zakresu doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem gospodarczym – Rafał Krzemień

Ryzyka gospodarcze w zakresie nieoptymalnych kosztów realizacji inwestycji  

i prowadzenia eksploatacji infrastruktury energetycznej – Tomasz P. Włodarczyk

Efektywne narzędzie doskonalenia organizacji czy działania pro forma? Miejsce zarządzania ryzykiem w spójnym środowisku kontroli wewnętrznej - podejście systemowe – Olga Dyczkowska-Uss

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE (około godz. 15.00)

dr Agnieszka Bukowska