Kwietniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (kwiecień 2016, nr 4) „Dylematów Policyjnych”. Wszystkiego po trochu, czyli: trochę o agresji i terroryzmie, trochę o zdrowiu, trochę o bezpieczeństwie drogowym (wiosna, lato - chłopcy-radarowcy mają robotę, bo ruszyli jednośladowcy!), trochę o Wrocławiu (idiotyczna przebudowa przejścia podziemnego – pomnik prezydenta?), dużo innych różności.

W części poświęconej SKPP prezentacja-rozmowa z nadkom.  Michałem Białęckim, naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP. Do tematu agresji, tym razem w cyberświecie, nawiązuje także felieton „do refleksji”. Interesującej lektury.

MB

Prosimy o terminowy odbiór miesięcznika z w jednostkach i w Zarządzie.

DylematyPolicyjne.pl

Sylwetki SKPP