W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


I Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału SKPP

Informujemy, że w dniu 28.10.2015 r. odbyło się I Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej.

Członkowie WO SKPP zapoznali się z rezultatami rocznej pracy ustępującego Zarządu i zatwierdzili jego działalność. Podkreślono w dyskusji ogrom pracy i niewątpliwych dokonań, zwłaszcza, że praktycznie do września WO SKPP funkcjonował w warunkach pełnej prowizorki, korzystając doraźnie z udostępnionych pomieszczeń w KRP Warszawa Wola. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Panu insp. Krzysztofowi Krzyżanowskiemu Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa-Wola, Bemowo za wsparcie i możliwość korzystania przez SKPP w Warszawie od 2013 roku z tymczasowej siedziby.

Wybrano nowe władze na trzyletnią kadencję:
Prezesem WO SKPP został ponownie insp. Jan Strzeliński, Wiceprezesem WO SKPP – ponownie mł. insp. Marek Luty. Skarbnikiem – insp. Robert Makowski. Ponadto członkami Zarządu zostali mł. insp. Krzysztof Lachowski i mł. insp. Paweł Rybicki.

Komisja Rewizyjna WO SKPP będzie działać w składzie: insp. Jerzy Skrycki, mł. insp. Stefan Dziewulski i mł. insp. Edward Kirylak.

Wśród najbliższych planów – intensywne prace nad realizacją 20 odcinków programu dot. prewencji kryminalnej dla TVP Regionalna, realizacja podpisanych umów z wyższymi uczelniami warszawskimi (m. in. specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy pionu PG, studia podyplomowe, stypendia, doskonalenie zawodowe). W dalszym ciągu w toku są negocjacje w sprawie pakietów medycznych w atrakcyjnych cenach dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz mieszkań dla funkcjonariuszy KSP. Ta ostatnia sprawa wymaga dość skomplikowanych czynności proceduralnych w Radzie Warszawy i nie z naszej winy może się przeciągnąć.


Informacja w Stołecznym Magazynie Policyjnym