W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Członkowie SKPP odznaczeni Medalami za Zasługi dla Policji

Minister Spraw Wewnętrznych RP, w uznaniu zasług w realizacji ustawowych zadań Policji, z okazji Święta Niepodległości 11 listopada wyróżnił siedmiu oficerów, członków SKPP, nadaniem Medalu za Zasługi dla Policji.

Za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju, podnoszenia sprawności oraz wizerunku Policji w okresie czynnej służby i po przejściu w stan spoczynku, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych przyznano:

Złoty "Medal za Zasługi dla Policji"

- insp. Bogdanowi Zubie,
- mł. insp. Henrykowi Czumowi,
- mł. insp. Weronice Górskiej,
- mł. insp. Marii Lizak,
- mł. insp. Henrykowi Wójcikowi,
- podinsp. Edwardowi Gnyszce.

Brązowy "Medal za Zasługi dla Policji"

- mł. insp. Ryszardowi Balczyńskiemu.

Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej serdecznie gratuluje wyróżnionym z okazji narodowego święta członkom Stowarzyszenia.