W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


"Jasnowidz i Policja"

W czerwcu 2012 na łamach "Gazety Wrocławskiej" ukazały się wywiady red. Doroty Abramowicz z prof. dr. hab. Bogusławem Sygitem, kierownikiem Zakładu Kryminalistyki w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego (15 VI 2012) oraz prof. dr. hab. Ryszardem Jaworskim, kierownikiem Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego (29 VI 2012) poświęcone wykorzystaniu do potrzeb kryminalistyki paranormalnych zdolności jasnowidza z Człuchowa Krzysztofa Jackowskiego. Wywiady te wzbudziły kontrowersje w kręgach specjalistów z dziedziny kryminalistyki wrocławskiej policji.

Redakcja Dylematów Policyjnych (nr 9/2012)

Przedstawiamy publikacje prasowe związane z tą sprawą.