W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Święto Policji 2015 - gratulacje!


 

 

Zarząd, Koleżanki i Koledzy składają serdeczne gratulacje członkom Stowarzyszenia awansowanym

na stopień nadkomisarza Policji:
Michałowi Białęckiemu, Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP,

na stopień młodszego inspektora Policji:
Emilowi Łabancowi, Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu,

Mirosławowi Mulczykowi, Naczelnikowi Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu,

Ryszardowi Piotrowskiemu, Naczelnikowi Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP we Wrocławiu,

a także odznaczonym z okazji Święta Policji

srebrną "Odznaką Zasłużony Policjant":
insp. Bogdanowi Kujawiakowi, Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze,

srebrnymi "Medalami za Długoletnią Służbę":
mł. insp. Radosławowi Juźwiakowi, Naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu,

insp. Zbigniewowi Markowskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Jeleniej Górze,

mł. insp. Piotrowi Wałczykowi, Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze

oraz

srebrnym "Krzyżem za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego":
mł. insp. Henrykowi Czumowi, b. Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze.

Zarząd Stowarzyszenia składa gratulacje również innym funkcjonariuszom
i pracownikom Policji wyróżnionym
w trakcje tegorocznych obchodów Święta Policji.

Indywidualne życzenia z okazji Święta Policji członkom Stowarzyszenia z Wielkopolski i Dolnego Śląska złożyli Panowie Komendanci Wojewódzcy Policji w Poznaniu i we Wrocławiu, a wielu członków SKPP z byłej kadry kierowniczej komend powiatowych policji uhonorowano w trakcie uroczystości w jednostkach, którymi kierowali w okresie służby czynnej.

O obchodach Święta Policji w Śremie czytaj w artykule w dziale "SKPP Koło Wielkopolska".