W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Gen. insp. Antoni Kowalczyk i insp. Jan Strzeliński odznaczeni Złotymi Medalami za Zasługi dla Policji

5 maja br. w trakcie uroczystości w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej gen. insp. Antoni Kowalczyk, Komendant Głównego Policji w latach 2001-2004 oraz insp. Jan Strzeliński, prezes warszawskiego oddziału SKPP, zostali odznaczeni Złotymi Medalami za Zasługi dla Policji.

Podczas uroczystości wręczenia odznaczeń Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślili wybitne zasługi wyróżnionych oficerów dla rozwoju Policji oraz bezpieczeństwa publicznego i obywateli.
Odznaczenia odebrali również policjanci wyróżnieni Krzyżami Zasługi za Dzielność przyznanymi za wzorową, pełną poświęcenia służbę na rzecz społeczeństwa. Krzyże Zasługi za Dzielność przyznane postanowieniem Prezydenta RP wręczono 22 policjantom i 2 policjantkom, którzy uratowali życie osobom poszkodowanym m.in. w pożarach, wypadkach czy ratując tonących, często narażając swoje zdrowie i życie. Uroczyście wyróżniono także kilkunastu komendantów powiatowych i miejskich Policji nagrodami przyznanymi przez Panią Minister Spraw Wewnętrznych za efekty służby w 2014 r.
W uroczystości w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uczestniczyło kierownictwo Komendy Głównej Policji: pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Cezary Popławski, dyrektorzy biur KGP, Komendanci Wojewódzcy Policji oraz rodziny wyróżnionych policjantów. Stowarzyszenie reprezentował i towarzyszył odznaczanym członkom SKPP prezes insp. Andrzej Kląskała.
Zarząd Stowarzyszenia jeszcze raz serdecznie gratuluje odznaczonym i wyraża satysfakcję z godnego i publicznego ich uhonorowania za wieloletnią, zaangażowaną służbę i zasługi dla Policji.