W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przekazanie pucharu

Puchar dla piłkarzy halowychW dniu 15 stycznia 2013 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej odbyło się spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. dr. Dariusza Biela z dolnośląskimi policjantami – policyjnymi wicemistrzami Polski w halowej piłce nożnej, drużyną objętą organizacyjnym patronatem Stowarzyszenia.

W miłej atmosferze komendant wyrażał swoje uznanie wspominając także swoją sportową aktywność. Opiekujący się piłkarskim zespołem insp. Michał Howorski nakreślił historię wieloletniego udziału dolnośląskich policyjnych piłkarzy w halowych mistrzostwach, zarówno światowych w Holandii, jak i ogólnopolskich. Jego wystąpienie dopełniła prezentacja policjantów, autorów ostatniego sportowego sukcesu w mistrzostwach Polski MSW. Prezes Stowarzyszenia insp. Andrzej Kląskała podziękował komendantowi wojewódzkiemu za życzliwe zainteresowanie pozasłużbowymi osiągnięciami funkcjonariuszy Policji.

Policyjni piłkarze przekazali komendantowi przywiezione z mistrzostw trofeum – okazały puchar wicemistrzów. Spotkanie z policyjnymi sportowcami zakończyło się wspólnym zdjęciem.

Nadinsp. dr Dariusz Biel uczestniczył także w spotkaniu z Zarządem Stowarzyszenia. Komendanta wojewódzkiego zapoznano z ofertą programową na 2013 rok, motywami i ideami, które przyświecają Stowarzyszeniu, szczególnie w zakresie integracji i rozbudzaniu wielostronnych zainteresowań w środowisku wyższej kadry Policji. Komendant Wojewódzki zaakcentował potrzebę otwartości kierownictwa Policji na inicjatywy integrujące policyjną społeczność i wyzwalające pozazawodową aktywność i kreatywność.

 

Zdjęcia ze spotkania: