W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Lipcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Dylematy Policyjne

Ukazał się nowy numer (lipiec 2014, nr 7 ) ”Dylematów Policyjnych”. Lato, lato…, ostrożnie na słońcu!, sezon ogórkowy (chociaż nie w policji), w „Dylematach” większość publikacji, jak to lato bezpiecznie i rozsądnie spędzić.

Oczywiście są informacje o działalności SKPP i felieton „Do refleksji” (o bezprzykładnym niszczeniu zabytków), ale warto zwrócić uwagę na felieton pani Wandy Ziembickiej, także zmuszający do refleksji. To tekst o dzikiej – w skali kraju – histerii katolickich fundamentalistów, manifestowanej też we Wrocławiu, stanowiącej w istocie zamach na wolność kultury i osłabiającej aspiracje Wrocławia do bycia miastem spotkań i stolicą kultury.

DylematyPolicyjne.pl