Honorowi członkowie Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej

 gen. insp. Antoni Kowalczyk

 Komendant Główny Policji w latach 2001-2003

 

 

 

nadinsp. Henryk Tusiński

Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. Logistyki w latach 2007-2009

 

 

 

nadinsp. Dariusz Biel

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu w latach 2012-2013