W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


NIE ustawie represyjnej! Raport

Komunikat Zarządu

Podsumowanie działań z zakresu poradnictwa prawnego i pomocy prawnej SKPP udzielanej członkom oraz  innym funkcjonariuszom i osobom represjonowanym ustawą z 2009 i 2016 r., zgodnie z § 6 i 7 Statutu.


Raport cz. I - sprawy zakończone w I i II instancji w okresie styczeń - maj 2021 r.

 1. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona emerytura podinsp. Stefanowi S., lat 99, byłemu komendantowi Dzielnicy Wrocław Psie Pole, zabrana (w wieku 95 lat, po 49 latach od nabycia świadczeń!) za służbę w MO w latach 16.05.1945 - 14.12.1954 we Wrocławiu. Przyjęty do służby po tygodniu od upadku Festung Breslau, gdzie przebywał na robotach przymusowych. Milicjant, wywiadowca, oficer śledczy na stanowiskach wykonawczych w pionie kryminalnym (referat zabójstw) oraz na stanowiskach kierowniczych w komisariatach na terenie Wrocławia. W służbie do 16 maja 1968 roku. Odznaczony m.in. "Złotym Krzyżem Zasługi". Pan podinsp. Stanisław S. osobiście uczestniczył w rozprawie! Postępowanie odwoławcze, zażaleniowe na postanowienie o zawieszeniu postępowania oraz rozprawa przeprowadzona z udziałem SKPP jako organizacji pozarządowej. Dwie rozprawy. (+)

  Czytaj także w nrze 6/2021 "Dylematów Policyjnych" (str. 10, felieton "Puzzle")

  Aktualizacja 22.06.2021: ZER złożył apelację od wyroku.

 2. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona emerytura - asp. Grażyna L., funkcjonariusz KWP w Wydziale Łączności, technik Sekcji Radiowej w latach 1969-1991. Zakres obowiązków to m.in. ewidencja, organizacja sprawności łączności radiowej w jednostkach terenowych KWP. Sporządzanie i kreślenie map zasięgów łączności radiowej, przydział kanałów łączności dla poszczególnych pionów służb i jednostek, szkolenie funkcjonariuszy - użytkowanie sprzętu łączności (radiotelefony stacjonarne, nasobne przenośne i przewoźne)! Emerytura zabrana za służbę w latach 1984-1990. Pomoc prawna SKPP na etapie odwoławczym i postępowania sądowego. (+)

 3. W Sądzie Okręgowym i Apelacyjnym w Warszawie - oddalone odwołanie od decyzji zmniejszającej emeryturę w 2016 r. mł. insp. inż. Witoldowi D. na podstawie ustawy z 2009 r. za służbę w Wydziale Łączności MO - technik w latach 1984-1990.
  Po 1990 r. Naczelnik WTO KWP i funkcjonariusz CBA.
  Odwołanie oddalone (-) pomimo pozytywnych wyroków Sądu Okręgowego i Apelacyjnego we Wrocławiu w ramach karnego postępowania lustracyjnego (+). Dalsza walka o przywrócenie emerytury policyjnej w ramach kasacji w SN oraz z kolejną - druga decyzją z ustawy z 2016 r. o zabraniu w 2017 r. emerytury - także za służbę w pionie "łączności" MO w tym samym okresie!
  Postępowanie odwoławcze i rozprawy lustracyjne przeprowadzona z udziałem SKPP jako organizacji pozarządowej. Będziemy dalej wspierać i walczyć z decyzjami IPN/ZER z 2016 i 2017 r., aż do pozytywnego skutku!!!

 4. W Sądzie Okręgowym w Legnicy - przywrócona emerytura insp. Zdzisławowi R., byłemu wieloletniemu Komendantowi Powiatowemu Policji, zabrana za okres służby na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego w Głogowie ds. Polityczno-Wychowawczych na etacie MO w latach 80. ubiegłego wieku. W służbie 39 lat, jako funkcjonariusz MO i Policji w latach 1970-2009.
  Za całokształt służby i zasługi wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, także prze władze samorządowe, m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski raz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 r. i 2008 r.
  Postępowanie odwoławcze i rozprawa przeprowadzona z udziałem SKPP jako organizacji pozarządowej. Jedna rozprawa. (+)

 5. W Sądzie Okręgowym w Świdnicy - przywrócona emerytura podinsp. Józefowi I., byłemu Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Wałbrzychu. Emerytura zabrana za okres służby w latach 1971-1975 w pionie ochrony gospodarki SB. Pomoc prawna SKPP na etapie odwoławczym i postępowania sądowego. Jedna rozprawa. (+)

 6. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona renta rodzinna po mjr. Zenonie D., funkcjonariuszowi pionu służby prewencji, byłemu komendantowi Komisariatu Kolejowego Wrocław-Brochów, Komisariatu w Leśnicy, wieloletniemu Zastępcy Komendanta Dzielnicowego KDMO Wrocław-Fabryczna ds. Prewencji, odznaczonemu m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1943-1946 żołnierz I Armii Wojska Polskiego. Frontowiec, szlak bojowy od Sielc do Berlina, uczestnik walk m. in. przy forsowaniu Bugu, pod Warszawą, w walkach o Wał Pomorski. Odznaczony za zasługi na polu walki m.in. Medalem „Za udział w walkach o Berlin”, „Za Warszawę”, „Za Odrę Nysę Bałtyk”, Brązowym Medalem „Zasłużony na Polu Chwały”. W służbie w Milicji Obywatelskiej 28 lat od 1950 do 1979 r. W latach 1950-1956 służba w pionie administracyjno-finansowym w KWMO we Wrocławiu. Łączny staż 39 lat! Renta rodzinna przyznana w 2009 r., zabrana w 2017 r. za za służbę w latach 1950-1954!
  Pomoc prawna SKPP udzielona na etapie odwoławczym i postępowania sądowego. Jedna rozprawa. (+)

 7. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona emerytura asp. sztab. Stanisławowi H., funkcjonariuszowi KWP w Wydziale Łączności w latach 1979-1992 - naprawa, konserwacja stanowisk dyżurnych, urządzeń dyspozytorskich itp. w obiektach podległych KWMO/KWP na terenie miasta Wrocławia oraz całego województwa, montaż central telefonicznych, stanowisk dyżurnych w komisariatach na terenie województwa oraz ich konserwacja; naprawa i konserwacja telegraficznych urządzeń końcowych (dalekopisy) na terenie jednostek garnizonu wrocławskiego oraz linii alarmowej 997. W latach 1992-2004 funkcjonariusz w WTO KWP. Łączny staż 31 lat. Emerytura zabrana za okres służby w Wydziale Łączności MO w latach 1984-1990.
  Pomoc prawna SKPP na etapie odwoławczym i doradztwo na etapie postępowania sądowego. Jedna rozprawa. (+)

 8. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona renta rodzinna (świadczenie nabyte w 1994 r.!) po nadkom. Tadeuszu C., funkcjonariuszowi w służbie od 1945 do 1971 r. na stanowisku wartownika, wywiadowcy i kadrowca w pionie SB i MO w jednostkach powiatowych na terenie Dolnego Śląska i KWP we Wrocławiu. W wieku 14 lat wywieziony do Rzeszy Niemieckiej na roboty przymusowe. Po wyzwoleniu i zakończeniu wojny trafił w wieku 18 lat na teren ziem odzyskanych. Renta rodzinna zabrana po 23 latach i obniżona o 60,5 % do kwoty 1064,97 zł brutto - tj. 906,12 zł netto. Pomoc prawna SKPP udzielona na etapie odwoławczym i postępowania sądowego. Jedna rozprawa. (+)

 9. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona emerytura i renta inwalidzka ppłk. Wojska Polskiego, lekarzowi korpusu oficerów Służby Zdrowia Sił Zbrojnych do 1972 r./od 1972 r. oficerowi MO - mł. insp. Policji dr. n. med. Edwardowi Malikowi, lat 95, kardiologowi, kierownikowi przychodni kardiologicznej w Poliklinice MSWiA. Staż służby na stanowisku lekarza w Wojsku Polskim i Policji od 1953 r. do 1990 r. - 48 lat! Staż w Poliklinice do 1954 do 1995 r. Łączny staż pracy, jako lekarz, 60 lat! Praca doktorska na temat „Zawał mięśnia sercowego u kobiet”. Inicjator i założyciel przychodni kardiologicznej w Poliklinice oraz poradni uzależnień w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.
  Emerytura zabrana w wieku 91 lat za okres służby od 2 listopada 1953 r. (data powołania do Wojskowego Centrum Medycznego w Łodzi) do 14 grudnia 1954 r. (zgodnie z przydziałem jako lekarz wojskowy w Poliklinice), tj. za 11 miesięcy i 23 dni, po 27 latach od przejścia w stan spoczynku.
  Pan ppłk. dr Edward Malik osobiście uczestniczył w rozprawie! Postępowanie odwoławcze, zażaleniowe na zawieszenie postępowania oraz rozprawa przeprowadzona z udziałem SKPP, jako organizacji pozarządowej. Jedna rozprawa. (+)

  Czytaj artykuł z 29.09.2017:  Prasa o ustawie represyjnej. Gazeta Wrocławska: "Ustawa dezubekizacyjna to konkretni ludzie i ich życie"

 10. W Sądzie Okręgowym w Warszawie - przywrócona renta rodzinna po kom. Wiesławie M., funkcjonariuszowi w Komendzie Dzielnicowej Wrocław Stare Miasto w służby patrolowej, dzielnicowemu, referentowi Wydziału Kryminalnego oraz PG oraz wykładowcy Ośrodka Szkolenia MO. W stan spoczynku przeszedł w 1991r. z powodu II gr. inwalidzkiej. Renta zabrana za 2 lata i 10 miesięcy służby w insp. ochrony przemysłu WUSW w latach 1985-1988 (w tym za okres w Oficerskim Studium Podyplomowym). Udzielona pomoc prawna oraz psychologiczna (m.in. obciążenie rodziny kredytem w CHF) SKPP. Jedna rozprawa. (+)

 11. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona emerytura i renta policyjna st. sierż. Janowi U., funkcjonariuszowi w Wydziale Łączności KWP w latach 1983-1999 na stanowisku technika, konserwatora telekomunikacyjnej sieci kablowej - m.in. naprawa kabli teletechnicznych, budowa nowych linii we wszystkich jednostkach podległych komendzie wojewódzkiej. Lokalizacja, usuwanie wszelkich uszkodzeń i awarii infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy jednostkami, wykonywanie krosowań i rozkrosowań oraz pomiarów kwalifikacyjnych  uruchomieniowych łączy telekomunikacyjnych. Łączny staż pracy i służby 33 lata. Emerytura i renta policyjna (II grupa inwalidzka) zabrana za okres służby w MO w Wydziale Łączności.
  Pomoc prawna SKPP na etapie odwoławczym i doradztwo na etapie postępowania sądowego. Jedna rozprawa. (+)

 12. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona renta rodzinna po sierż. sztab. Tadeuszu K., funkcjonariuszu KWP w Wydziale Łączności w latach 1969-2000 r. - naprawa, konserwacja stanowisk dyżurnych oraz telegraficznych urządzeń końcowych (dalekopisy) w KWP i  na terenie jednostek garnizonu. Staż służby 31 lat. Emerytura zabrana za okres służby w Wydziale Łączności MO. 
  Pomoc prawna SKPP na etapie odwoławczym, zażalenia na zawieszenie postępowania oraz postępowania sądowego. Jedna rozprawa. (+)
 13. W Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - przywrócona emerytura podinsp. Ryszardowi G., zabrana pomimo pozytywnego postępowania kwalifikacyjnego/weryfikacyjnego w 1990 r. za służbę w pionie ochrony gospodarki SB w latach 1981-1989, w tym za okres studium podyplomowego. W służbie do 2004 r. w pionie ogólnym i prewencji. Po przejściu w stan spoczynku do chwili obecnej praca na umowie i pobierane składki na ubezpieczenie społeczne - emerytalne. Bez wpływu na wysokość pobieranego świadczenia - emerytury! Dodatkowy staż przed służbą (12 lat). Ważny argument w postępowaniu sądowym!
  Pomoc prawna SKPP na etapie postępowania sądowego. Jedna rozprawa. (+)

Dodatkowo:

14-16. Wznowiono postępowania odwoławcze: podinsp. Marek G. (za okres służby w WSW przed Policją), insp. Stanisław B. (za okres: Szkoły Oficerskiej MO w latach 1953-1954, bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej) oraz mł. insp. Markowi B. (za służbę w WOP przed Policją) po zażaleniu wniesionym na odmowę podjęcia zawieszonego postępowania odwoławczego.

Czytaj również wcześniejsze artykuły:

 Kolejny sukces - może w końcu sprawiedliwość, a nie ustawa represyjna!?

SO w Lublinie przywrócił rentę por. Wojciechowi Raczukowi!