W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia. 

Z żalem informujemy,
że po długiej chorobie z covid-19

zmarł nasz Kolega,
członek Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej,

podinspektor Policji Janusz Stemplewski

były Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie,
wieloletni funkcjonariusz służby ruchu drogowego
w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy i Lubinie,

biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy i Legnicy
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

___

W dniu 29 kwietnia 2021 roku w Świebodzicach
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia podinsp. Janusza Stemplewskiego pożegnali
mł. insp Leszek Kulik i insp. Arkadiusz Rawski

Cześć Jego pamięci!

Bliskim i Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej