W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


RPO Adam Bodnar odznaczony przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat FSSM RP

W dniu 9 kwietnia Prezes SGPRP nadinsp. Policji Adam Rapacki wraz z nadinsp. Januszem Wikariakiem wręczyli medal „Za zasługi dla bezpieczeństwa” dziękując w imieniu generałów Policji za dotychczasową misję w ochronie państwa prawa. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący FSSMRP insp. Policji Zdzisław Czarnecki, który w imieniu wszystkich służb mundurowych podziękował RPO za pomoc funkcjonariuszom i ich rodzinom represjonowanym ustawą z 16 grudnia 2016 roku.

Dr hab. Adam Bodnar został uhonorowany zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej. W laudacji wygłoszonej przez nadinsp. w st. spocz. Adama Rapackiego podkreślono, że medal został przyznany za szczególną odwagę i konsekwencję w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz rządów prawa.

Generał Rapacki zaznaczył również, że w ocenie Stowarzyszenia kadencja Adama Bodnara charakteryzowała się bardzo wyraźnym osadzeniem w idei społeczeństwa obywatelskiego.

- Stawaliście Państwo nie tylko w obronie pokrzywdzonego człowieka w konkretnej sytuacji, ale też na rzecz ochrony wartości ogólnospołecznych. Zbudował Pan urząd, w którym ludzie i ich sprawy są w epicentrum działania, który zawsze staje po stronie osób pokrzywdzonych, wykluczonych, po stronie obywateli niezależnie od ich wyznania, pochodzenia, orientacji seksualnej czy reprezentowanych poglądów politycznych - podsumował gen. Rapacki.

Pełna laudacja  na stronie FSSM RP

Artykuł i zdjęcia na stronie Stowarzyszenia Generałów Policji RP