W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


"Gazeta Policyjna"

Z niezmierną sympatią witamy na policyjnym rynku czytelniczym „Gazetę Policyjną”, miesięcznik Komendanta Głównego Policji. To następca także miesięcznika „POLICJA 997”, wydawany w podobnej formie, ale w zmienionej nieco formule, różniący się od poprzedniej edycji przewagą merytorycznych publikacji, ich zakresem tematycznym, w sumie problematyką mogącą poszerzać grono czytelników. Gratulujemy takiej przemiany na lepszą – naszym zdaniem – jakość pisania o służbie i jej różnych aspektach. Można tylko życzyć: tak trzymać! I na tym kursie nie ulegać pokusom celebracji, pokazywania tylko odświętnego oblicza formacji, ale być otwartym na wszelkie przejawy służby i zjawiska związane z mundurową historią i teraźniejszością.

MB

Strona internetowa "Gazety Policyjnej"

Gazeta Policyjna - nr 1/2021:

Gazeta Policyjna - nr 2/2021: