W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Lutowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (luty 2012, nr 2) „Dylematów Policyjnych”. Tym razem, wśród publikacji pochodzących z jednostek policyjnych, zwracamy uwagę na przewagę serwisu informacyjnego komend terenowych. Co jeszcze bardziej nas przykuwa? Stałe już „pióro” prof. Marek Bębenek pisze o sztucznej inteligencji w medycynie. Jest także artykuł o projekcie nowej regulacji ustawowej w sprawie mandatów, czyli opis tego, jak miałoby być, gdyby ta skandaliczna „wrzutka” była procedowana i uchwalona. Tak bowiem trzeba mówić zamiast delikatnych określeń o tym, że „proponowana zmiana zmienia diametralnie utrwalony porządek” i że „pojawiają się w dyskusji opinie krytyczne”. To kolejny bubel prawny, proponowany w interesie rzekomego usprawnienia działalności sądów, a w praktyce prowadzący do drastycznych ograniczeń praw obywatelskich, poprzez faktyczne ubezwłasnowolnienie obywateli w możliwościach realizacji ich konstytucyjnych uprawnień. Felieton „do refleksji” – o cenzurze, można tylko życzyć sobie – oby nigdy nie stawał się aktualny. Polecamy lekturę numeru.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"