W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Styczniowe wydanie „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (styczeń 2021, nr 1) „Dylematów Policyjnych”. Sporą część numeru (prawie 2 strony) zajmuje faktyczny serwis prasowy Zespołu Prasowego KWP we Wrocławiu. To dobrze, bo sytuacja, w której komórka prasowa, do tego powołana, miałaby nie wykorzystywać wszelkich medialnych okazji  do upowszechniania informacji o działalności swej jednostki i pozytywnych aspektach służby w ogóle byłaby, mówiąc delikatnie, mało zrozumiała. Jak przeglądamy numer, to „swoje” strony mają już i wrocławska  Komenda Miejska Policji, i Straż Miejska, i Inspekcja Transportu Drogowego, a od dawna jednostki terenowe. W ten sposób pismo staje się szerszą panoramą służb odpowiedzialnych za porządek publiczny. Więc czytajmy. Czy autor felietonu „do refleksji” stał się sentymentalny? Zobaczmy przy okazji, dlaczego tak „sentymentalnie” zatytułował swój tekst.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"