W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Apel do ozdrowieńców!!!

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w związku z rozwojem pandemii zapraszają do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.
Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Prośba o kontakt telefoniczny z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w miejscu zamieszkania dotyczy osób, które spełniają poniższe warunki:

1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe  zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
2. Od wykonania ostatniego badania, które było ujemne minęło 14 dni.
3. Są w wieku 18-60 lat.
4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Prosimy o rozpropagowanie Apelu w Państwa środowisku rodzinnym, zawodowym oraz w miejscu zamieszkania wśród osób, które chorowały na koronawirusa i uznane zostały za wyleczone!


Strona internetowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu