W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


O październikowym wydaniu „Dylematów Policyjnych”

Ukazał się nowy numer (październik 2020, nr 10) „Dylematów Policyjnych”. Pandemia, jesień, nastroje takie sobie, trzeba przetrwać, przestrzegajmy niezbędnych reżimów, a poza tym musimy normalnie funkcjonować. Czytajmy „Dylematy”, bo zawsze mogą wzbogacić zasób naszej wiedzy o jakieś nowe informacje. Pozytywnie odnotowujemy rozszerzanie się grona współpracowników pisma, dzięki czemu częściej obecna na łamach jest np. Straż Miejska i Inspekcja Transportu Drogowego. Pojawiają się ciekawe opracowania: z zakresu medycyny i jej historii prof. Marka Bębenka oraz z zakresu cyberprzestępczości naczelnika z wrocławskiej KWP Ryszarda Piotrowskiego. Felieton „do refleksji” czasem miewa wymowę satyryczną i tak jest tym razem – tekst o naszej Bogocie, wróć! – o Bogatyni. Polecamy.

MB

DylematyPolicyjne.pl

E-wydanie "Dylematów Policyjnych"

Artykuł R. Piotrowskiego w dziale Publikacje - Publikacje członków SKPP