W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Nowa twórczość Jerzego Szulca

Nie ustaje w twórczej aktywności pisarz, emerytowany policjant, członek Stowarzyszenia, zgorzelczanin, Jerzy R. Szulc. Twórca wydał już następne swoje dzieła, kolejno czwarte i piąte, tomy pod tytułami „Barwy i odcienie” oraz „Nić równowagi”. Warto też odnotować, że opowiadanie jego autorstwa „Czwarty król” znalazło się wśród trzech nagrodzonych prac w konkursie „Zgorzelec-Görlitz Bezgranicznie”.

Utwory do pobrania w dziale Publikacje/Twórczość literacka/Jerzy Szulc