Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP ponownie pisze do władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej

Kolejne pismo przekazano do Juana Fernando Lópeza Aguilara, Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE i autora przygotowywanego  raportu KE dot. praworządności w Polsce.

Pobierz pismo:

Czytaj na stronie FSSMRP

Wcześniejsze wystąpienia FSSM do nowych władz PE na naszej stronie: