W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do nowych władz Parlamentu Europejskiego w sprawie ustawy represyjnej

Wystąpienia i apel Zarządu FSSM RP do nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej w sprawie ustawy represyjnej z 2016 r., zablokowania i nieskuteczności sądowej drogi odwoławczej oraz nieprzestrzegania praworządności w Polsce:

Czytaj na stronie FSSM RP