Członkowie SKPP delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w kadencji na lata 2019-2022

Rekomendowani przez Zarząd SKPP oraz Zarząd FSSM RP, jako przedstawiciele i delegaci środowisk służb mundurowych: insp. Bogdan Zuba, insp. Jan Strzeliński oraz mł. insp. Zdzisław Mirecki uczestniczyli w dniu 1 października 2019 r. w V Sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Obrady w Muzeum POLIN w Warszawie, otworzyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Głos zabrali także Adam Bodnat Rzecznik Praw Obywatelskich, Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy i jego zastępca Paweł Rabiej oraz poseł Michał Szczerba. W dyskusji zabrał głos insp. Zdzisław Czarnecki prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który zaproponował powołanie komisji organizacyjno-prawnej OPS. Delegat środowisk wojskowy z Koszalina upomniał się o represjonowanych ustawą, która jako niezgodna z konstytucją odebrała zapracowane emerytury. W Sesji, jako delegaci uczestniczyli także m.in. nadinsp. Zbigniew Chwaliński z ramienia Stowarzyszenia Generałów Policji oraz mł. insp. Zenon Dziewicki ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych RP.

ZM/AK

Więcej:
parlamentseniorow.pl/w-obiektywie/
parlamentseniorow.pl