MOTTO NA NADCHODZĄCE WYBORY PARLAMENTARNE 2019 R.


"Osobiście uważam, że obowiązkiem każdego polskiego żołnierza i funkcjonariusza służb mundurowych, niezależnie od tego, czy dziś pozostaje w służbie czynnej, czy jest w stanie spoczynku, jest popieranie wyłącznie ugrupowań politycznych, które gwarantują, że Polska będzie państwem prawa.

Ktoś, kto nosi lub kiedykolwiek nosił mundur, a popiera i głosuje na ugrupowanie polityczne (niezależnie od jego barwy i intencji), które łamie polską Konstytucję, prawo, sortuje Polaków na lepszych i gorszych, nie dotrzymuje gwarancji państwowych, odbiera obywatelom słusznie nabyte prawa, stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej - ten powinien spotkać się ze stanowczym potępieniem i ostracyzmem całego środowiska „mundurowych”.
Jego postawa jest bowiem złamaniem przysięgi, którą składał wkładając mundur, i która nie wygasa z chwilą jego zdjęcia.

Zdzisław Czarnecki  
Prezydent FSSM RP"