Oświadczenie Prezydenta FSSM RP

Oświadczenie Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP - Zdzisława Czarneckiego, w którym określa on jasno stanowisko swoje oraz Zarządu i działaczy FSSM RP w sprawie dotychczasowych działań Federacji i nadchodzących wyborów do Parlamentu RP.

(...)
Wartości, takie jak Konstytucja RP, demokracja, trójpodział władzy, prawa i wolności wszystkich obywateli, muszą być w Polsce przestrzegane.
Zakładając nasze mundury wszyscy przysięgaliśmy i ślubowaliśmy służyć wiernie Polsce i Narodowi polskiemu, bronić jej niepodległości i granic, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Przysięgaliśmy i ślubowaliśmy stać na straży Konstytucji, chronić i przestrzegać ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny.
(...)

Czytaj całość na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych