Relacja ze spotkania z kandydatami na posłów do Parlamentu 8 października 2019

W dniu 8 października br. w „Strefie Spotkań” Creatora we Wrocławiu odbyło się pod auspicjami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP przedwyborcze spotkanie środowisk mundurowych z kandydatami do Sejmu w wyborach w dniu 13 października br. z list koalicji wyborczych.

Koalicje wyborcze, a zarazem partie polityczne reprezentowali:

• Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (Koalicja Polska: PSL, UED, Kukiz):  

  - Joanna Bronowicka (Polskie Stronnictwo Ludowe)

  - Jacek Protasiewicz (Unia Europejskich Demokratów)

• Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD, Wiosna,  Lewica Razem):

  - Arkadiusz Sikora (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

  - Marta Stożek (Lewica Razem)

  - Krzysztof Śmiszek (Wiosna)

• Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni):

  - Michał Górski (Platforma Obywatelska)

  - Małgorzata Tracz (Zieloni, współprzewodnicząca partii)

Obecny był także mec. Marcin Kostka, z grona prawników reprezentujących część środowisk mundurowych objętych ustawą represyjną.

Spotkanie poprowadził prezes Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej insp. Andrzej Kląskała.

Wiodącym tematem spotkania był stosunek kandydatów na posłów do wspomnianej ustawy zwanej propagandowo dezubekizacyjną oraz kwestia możliwości naprawiania krzywd wyrządzonych dziesiątkom tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzinom. Nie był to jednak temat wyłączny, gdyż goście spotkania zmuszeni byli odpowiadać na rozliczne pytania dotyczące różnych sfer życia, istotnych dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa. W sumie zebrani mogli zapoznać się z interesującymi prezentacjami sylwetek kandydatów i ich poglądów, mieli okazję wysłuchać satysfakcjonującej ich jednomyślności w zakresie oceny haniebnej ustawy oraz wyciągać wnioski odnośnie do zachowania się przy urnie wyborczej. Wszystkim, którzy myśleli, żeby pójść na spotkanie, ale coś ich zatrzymało, można powiedzieć: żałujcie Państwo, bo było ciekawie.

MB