Przegląd prasy resortowej

„Stołeczny Magazyn Policyjny” czerwiec 2019

Polecić można dwa teksty o charakterze poradnikowym. Trwa lato, więc nigdy nie dość przypominania, szczególnie w odniesieniu do dzieci, że woda bywa żywiołem. Przyda się niezwykle „Alfabet bezpieczeństwa nad wodą”. Jest też kolejny odcinek „Praktycznego poradnika savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych” – konkretnie wobec osób z urazowym uszkodzeniem mózgu.

„POLICJA” nr 6 (171) czerwiec 2019

Kto ciekaw, ten może poczytać o przestępczości w Policji w ubiegłym roku w ujęciu Biura Spraw Wewnętrznych. To temat wstydliwy, ale istniejący, a na pocieszenie można powiedzieć, że w jakimś stopniu zawsze i w każdej formacji. Otwarte pozostaje pytanie, czy ujawniane przez policjantów naruszenia prawa przez ich kolegów-policjantów odzwierciedlają prawdziwy poziom zagrożenia. W „Policyjnym kalendarium” znalazła się informacja z 1929 r. o tym, że ówczesny komendant główny Policji Państwowej sprecyzował, że nagrody w policji należą się za „nadzwyczajną gorliwość wykraczającą poza ramy zwykłej obowiązkowości”, a nie za gorliwe i sumienne spełnianie czynności służbowych, ponieważ te ostatnie należą do obowiązków służbowych każdego funkcjonariusza. Ciekawe i poglądowe! W numerze jest też kolejny odcinek w dziale prawnym komentarza do ustawy Policji, tym razem do art. 41 ust. 2 o podstawach fakultatywnych zwolnienia ze służby.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"