W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Grupa Ekspercka SKPP

„Wielu tych ludzi ma takie doświadczenie i wiedzę, że w zakresie bezpieczeństwa powinni być wykorzystani przez instytucje państwowe”. „Brakuje państwowego myślenia i ciągłości działania”. „Pewne sprawy należy załatwiać systemowo, wiedza ludzi służb powinna zostawać w instytucjach i być wykorzystana na użytek państwa i jego obywateli”. „A wielu z nich byłoby świetnymi wykładowcami czy trenerami na szkoleniach”. To wyłuskane fragmenty wypowiedzi gen. Adama Rapackiego z jego wywiadu-rzeki na temat braku systemu wykorzystania policjantów z kierowniczych stanowisk po zakończeniu przez nich służby. Pojawiła się inicjatywa, która wychodzi naprzeciw obustronnym potrzebom w tym zakresie, i środowiska policyjnego, i akademickiego.

W związku z planowanym podpisaniem pomiędzy Stowarzyszeniem Komendantów Policji Polskiej a Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego umowy dotyczącej wykorzystania na forum akademickim (konferencje, seminaria, wykłady) potencjału intelektualnego Stowarzyszenia w dn. 7 czerwca 2019 r. odbyło się z udziałem członków Zarządu spotkanie inicjujące prace w tym kierunku. Określono wstępnie możliwości oraz nakreślono kalendarz przedsięwzięć umożliwiających stworzenie osobowego banku informacji o kandydatach do takiej współpracy i zakresie ich tematycznych kompetencji. Zarząd Stowarzyszenia realizując tę ideę, w terminie do końca czerwca br., prosi o zgłoszenia wszystkich Kolegów wyrażających chęć uczestnictwa w omawianym projekcie. Zgłoszenia powinny uwzględniać stopień przygotowania merytorycznego, to znaczy zasób wiedzy, doświadczenia, ewentualnej praktyki szkoleniowej i proponowanej tematyki.