Stanowisko RPO w sprawie odwołań od decyzji ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowało Stanowisko RPO w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA obniżających z dniem 1 października 2017 r. świadczenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom służb ochrony państwa PRL.

Komunikat: