W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Czerwcowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (czerwiec 2019, nr 6) „Dylematów Policyjnych”. W numerze prawie sąsiadują ze sobą teksty: „Początki służby” i „Co robić na emeryturze”. To jakby klamra spinająca służbowy żywot. Kwestii emerytalnego „bezrobocia” może wyjść naprzeciw, przynajmniej wobec niektórych kolegów, inicjatywa Stowarzyszenia wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia, o której warto poczytać w innym miejscu na naszej stronie.

Uwagę czytelników przykują większe teksty: o dbałości o instalację elektryczną – pióra inżyniera elektryka, o raku – lekarza – chirurga onkologa, o motocyklistach – okiem policjanta. Tradycyjnie już polecamy publikację tandemu Piasecki-Kapłon „Komunikacyjny kontredans” (bliską piszącemu te słowa ze względu na poruszone problemy komunikacji w jego sąsiedztwie). A gdyby mało było jeszcze refleksji, to zawsze pozostaje do lektury felieton „do refleksji”.

MB

DylematyPolicyjne.pl


Pełna, elektroniczna wersja wydania Dylematów Policyjnych dla członków SKPP tradycyjnie jest dostępna w dziale "Prasa resortowa" po zalogowaniu.