W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Publikacja M. Kazimierczaka w periodyku Instytutu Naukowo-Prawnego MSW Federacji Rosyjskiej w Biełgorodzie

Probliemy Prawoochranitielnoj DiejatielnostiPrezentujemy publikację insp. Marka Kazimierczaka pt. "Rola i znaczenie Międzynarodowej Współpracy Policji" w wydaniu specjalnym pisma wydawanego przez Instytut Naukowo-Prawny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Biełgorodzie. Instytut kształci oficerów Milicji (obecnie Policji) Federacji Rosyjskiej.

W artykule autor podzielił międzynarodową współpracę Policji polskiej na trzy etapy: przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, następnie między Unią a przystąpieniem Polski do Układu Schengen oraz po przystąpieniu i omówił rodzaje współpracy.

 

 str. 1 str. 1    str. 2  str. 2