W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 4 (169) kwiecień 2019

Powinny cieszyć, ale także nie uspokajać i zobowiązywać do eliminowania błędów oraz ofiarnej i odpowiedzialnej służby, najnowsze badania statystyczne, według których działalność policji cieszy się, spośród instytucji życia publicznego, najwyższą, bo 75-procentową, aprobatą społeczną. Najbardziej chyba przykuwa w numerze uwagę czytelników tekst oraz zdjęcia z prezentacji proponowanych nowych policyjnych mundurów wyjściowych, nawiązujących w tonacji i oznaczeniach do tradycji służby z międzywojennego dwudziestolecia. Są też w tym wydaniu miesięcznika opisane postacie patronów trzech kolejnych wojewódzkich garnizonów, a w tym dolnośląskiego. Został nim przedwojenny policjant kom. Józef Biniaś, jedna z pierwszych ofiar zbrodni katyńskiej. W części prawnej numeru znajdziemy cz. 2 opracowania o procedurze zwolnienia policjanta ze służby.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” kwiecień 2019

W numerze jak zwykle przeważają informacje z życia stołecznego garnizonu. Interesującą i niezwykle pożyteczną oraz poglądową inicjatywą była konferencja metodyczna w Wyższej Szkole Menedżerskiej, z udziałem ekspertów i też policjantów, poświęcona depresji u dzieci i młodzieży. Chodziło szczególnie o formy pomocy ofiarom zaburzeń, aż po ich skrajne formy, w różnych fazach rozwoju, a także rodzicom ofiar. Gorący temat wśród wszelkich publikacji o ruchu ulicznym to hulajnogi, o hulajnogach więc też przeczytamy w numerze. Któryś kolejny raz polecamy praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"