Kwietniowy numer "Dylematów Policyjnych"

Ukazał się nowy numer (kwiecień 2019, nr 4) „Dylematów Policyjnych”. Niezaprzeczalnym atutem miesięcznika jest fakt, że „Dylematy” współredagowane są przez policjantów z różnych jednostek, co sprawia, iż bliskie są realiom służby. Na przykład w numerze bieżącym znajdujemy aż 16 takich publikacji, nie licząc stałej kolumny „Oficerowie prasowi informują”.

Z innych materiałów polecamy drugą część większego opracowania o problemach głównie wrocławskiego ruchu drogowego „Za mało inwestycji”. Stowarzyszenie informuje tym razem o interesującej konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim, w której ma współudział poprzez uczestnictwo swoich członków mł. insp. Wojciecha Dudka w roli referenta tematu o współczesnych zagrożeniach terroryzmem na terenie uczelni oraz mł. insp. Zbigniewa Beczyńskiego. Pozostaje felieton „do refleksji” – wprawdzie pod tytułem „Suchy pedalaż”, ale wcale nie o nauce jazdy samochodem.

MB

DylematyPolicyjne.pl


Przypominamy, że pełna, elektroniczna wersja wydania Dylematów Policyjnych dla członków SKPP jest dostępna w dziale "Prasa resortowa" po zalogowaniu.