Brak krwi w RCKiK we Wrocławiu

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we  Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą do Krwiodawców naszego Klubu i wszystkich, którym nie jest obojętne ludzkie cierpienie, o honorowe oddanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5–9.

W obecnym okresie występują poważne braki ujemnych grup krwi. Placówki służby krwi – w tym RCKiK we Wrocławiu – stają przed poważnym wyzwaniem, jak zaopatrzyć wrocławskie i dolnośląskie szpitale w najcenniejszy lek częstokroć ratujący ludzkie życie.

Szczegółowe informacje na temat krwiodawstwa oraz braki poszczególnych grup krwi obrazuje wykres na stronie internetowej: www.rckik.wroclaw.pl.

Licząc Drodzy Krwiodawcy na zrozumienie z Waszej strony, zapraszamy do oddania każdej ujemnej grupy krwi w RCKiK we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5–9 w niżej podanych terminach:
rejestracja czynna: poniedziałek–piątek 7:00–17:30
sobota 7:30–12:00

Apel Klubu do pobrania: