W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 2 (167) luty 2019

Uwagę przykuwa relacja o sprawie Tadeusza Komendy, w aspekcie w ogóle pomyłek sądowych, to znaczy niesprawiedliwości w majestacie prawa. Ciekawość co do skutecznej obsługi i sprawności funkcjonowania budzi prezentacja nowych pistoletów, słoweńskiej produkcji, w które wyposażona zostanie polska policja. Dział „Cyberzagrożenia” zawiera w tym numerze ostrzeżenia przed pfishingiem, to znaczy formą oszustwa polegającą na podszywaniu się pod firmy lub osoby w celu wyłudzenia chronionych informacji.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” luty 2019

Duży tekst poświęcony jest 20-leciu elitarnej komórki Komendy Stołecznej Policji, którą jest Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym. Artykuł zobrazowuje wielostronne aspekty zmagania się z tego rodzaju najpoważniejszymi zagrożeniami kryminalnymi i osiągnięcia w tym zakresie. Niezmiennie zwracamy uwagę na porady savoir-vivre'u wobec osób niepełnosprawnych.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"