W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Przegląd prasy resortowej

„Stołeczny Magazyn Policyjny” styczeń 2019

Z okazji 100-lecia policjipatronem Komendy Stołecznej Policji został wybrany Komendant Policji Państwowej m.st. Warszawy w latach 1934-39 podinsp. Marian Stefan Kozielewski, starszy brat legendarnego „kuriera z Warszawy” Jana Karskiego, żołnierz Legionów, konspirator czasu wojny, więzień Auschwitz, uczestnik Powstania Warszawskiego, postać będąca wzorem dla następnych pokoleń policjantów. Kontynuowany w numerze jest „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”.

„POLICJA 997” nr 1 (166) styczeń 2019

Zainteresowanie czytelników może wzbudzić kilka publikacji. Jest więc artykuł z zakresu kryminalistyki „Globalne narzędzie”, poświęcony oznaczeniom identyfikacyjnym pojazdów. Aż trzy strony zajmują kwestie zagrożeń cyberprzestępczością. Tytułowe „Łowienie w sieci” dotyczy pułapek, które czyhają i na młode pokolenie, i na seniorów. Dział „Archiwum X” przynosi tym razem relacje o sytuacji w krajach, w których funkcjonują podobne do polskiej struktury ujawniania niewykrytych przestępstw. Na koniec artykuł o praktycznym (bo nie ustawowym) katalogu dokumentów stwierdzających tożsamość.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"