Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr 12 (165) grudzień 2018

Należy zwrócić uwagę na publikację o katowickim policyjnym eksperymencie „Dziecko i nieznajomy” i kampanii społecznej „Naucz mnie, kiedy mówić NIE”. Kampania ta ma służyć przestrzeganiu przed pozostawianiem dzieci bez opieki oraz nauce asertywnej postawy dzieci w kontakcie z obcymi. Jest też dekalog zasad „Jak rozmawiać z dzieckiem o bezpieczeństwie”, który powinien być przydatny rodzicom i opiekunom.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” grudzień 2018

Numer wypełniają bieżące doniesienia z życia stołecznego garnizonu. Przydatne mundurowym (i nie tylko) mogą być rady dotyczące sposobów zachowania się zawarte w „Praktycznym poradniku savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”, będącym przedrukiem i tłumaczeniem z angielskiego.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"