W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


mł. insp. Zbigniew Beczyński

Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową
KWP we Wrocławiu

  

Wywiad zamieszczony w nr 12/2016 miesięcznika "Dylematy Policyjne" w ramach stałego cyklu "Sylwetki SKPP".

- Wykształcenie:
- inż. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych 1990, mgr inż. Politechnika Wrocławska 1995 na kierunku Zarządzanie, Studium Oficerskie 1997, Studia Podyplomowe w zakresie  Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” 2005 oraz Studia Podyplomowe w zakresie  problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu  w Wyższej Szkole Policji  w Szczytnie w 2008, ukończone studia doktoranckie  na Uniwersytecie Wrocławskim - Wydział Nauk Społecznych 2016.

- Służba i pełnione funkcje?
- W służbie w Policji od 01.01.1994 r. Kierownik Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, Kierownik Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu, Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu, Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu.

Uczestnik wielu kursów i szkoleń m.in. dot. zwalczania Terroru Kryminalnego organizowany przez Federalny Urząd Kryminalny w Berlinie; w zakresie bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych organizowany przez Dyrekcję Generalną Policji w Madrycie; kursu dotyczącego handlu bronią i materiałami radioaktywnymi organizowanego przez Akademię Policyjną w Rotterdamie czy kursu dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych organizowanego przez MSW Ukrainy. Szkoleń: organizowanego przez Biuro Ochrony Rządu MSW w zakresie przygotowania, realizacji i fizycznej ochrony VIP-ów; specjalistycznego organizowanego przez Biuro Służby Kryminalnej KGP i Szkołę Policji we Pile z zakresu działań operacyjno-wykrywczych w sprawach uprowadzeń osób w celu wymuszenia okopu; szkolenia specjalistycznego dla funkcjonariuszy z Wojewódzkich Zespołów Przeciwdziałania Aktom Terroru Kryminalnego prowadzonego przez Ekspertów z Policji Brytyjskiej w ramach Europejskiego Projektu Współpracy – Walka z Przestępczością” oraz szkoleń dotyczących zadań „EUROPOLU„ w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń Policji w Legionowie,

- Odznaczenia?
- Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny medal za Długoletnią Służbę, Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej.

- Działalność społeczna?
- Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji - IPA oraz  Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej - Wiceprezes ds. Kadry Czynnej.

- Pana droga służbowa?
- Po ukończeniu w 1997 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zostałem członkiem grupy operacyjno-dochodzeniowej, która zajmowała się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości kryminalnej na terenie województwa wrocławskiego (zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym Leszka C). Po reformie administracyjnej państwa kierowałem grupą zwalczającą przestępczość zorganizowaną na terenie byłego województwa jeleniogórskiego – Zgorzelec, Bogatynia.

- Prosimy kilka słów o osiągnięciach zawodowych.
- Moje osiągnięcia to m.in. ustalenie miejsca ukrywania się sprawców napadu na konwój przewożący milion dolarów oraz ustalenie i zatrzymanie sprawców zabójstw na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Ostatnią sprawą, którą nadzorowałem w Wydziale Kryminalnym KWP we Wrocławiu było znalezienie sprawcy brutalnego zabójstwa młodej dziewczyny na tle seksualnym na wrocławskich Hubach.
W 2011 roku, pojawiły się nowe wyzwania i szczególne oczekiwania społeczne i przełożonych. Nastąpił znaczny wzrost brutalnych przestępstw towarzyszących imprezom masowym, a głównie piłkarskim oraz powstanie zorganizowanych grup przestępczych w środowisku pseudokibiców. Dlatego powołany został, w pionie służby kryminalnej KWP, nowy Wydział do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców. Doświadczenie w budowie Wydziału od podstaw oraz efekty przełożyły się na działania policyjne w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - EURO 2012. Wówczas kierowałem Zespołem Rozpoznania i Analiz w ramach sztabu Podoperacji Wrocław. Jego głównym zadaniem było prowadzenie rozpoznania i analizowanie zagrożeń związanych z planowanymi meczami, jak również z imprezami towarzyszącymi. Na podstawie informacji sporządzane były analizy ryzyka dotyczące między innymi zagrożeń terrorystycznych oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych o charakterze zbrojnym. Mistrzostwa przebiegły spokojnie a dodatkową satysfakcją było uhonorowanie Odznaką Zasłużony dla Wrocławia, którą wyróżniono także innych funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za bezpieczny przebieg mistrzostw piłkarskich.

Od styczniu 2015 jestem Naczelnik Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu. Do zadań Wydziału należy wykonywanie czynności operacyjno rozpoznawczych związanych z zorganizowaną przestępczością narkotykową - przemyt, produkcja oraz handel znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

- Nie samą służbą człowiek żyje!
- Poza służbą jestem czynnym nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – kierunek Bezpieczeństwo Narodowe  z przedmiotów „Prawne Podstawy Bezpieczeństwa” oraz  „Zwalczanie Przestępczości Zorganizowanej”, w Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – kierunek Logistyka w Bezpieczeństwie z przedmiotów „Strategia i Polityka Bezpieczeństwa”,  „Zarządzanie Informacją w Sytuacjach Kryzysowych” i „Porządek Publiczny w Łańcuchu Bezpieczeństwa” oraz ze studentami  Uniwersytetu   Wrocławskiego – kierunek Socjologia Grup Dyspozycyjnych z przedmiotów „Zwalczanie Przestępczości Zorganizowanej” oraz „Uprawnienia Zawodowe Grup Dyspozycyjnych”. Obszarem moich zainteresowań naukowych i zawodowych oprócz bezpieczeństwa państwa (wewnętrznego i zewnętrznego) w kontekście zagrożeń terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, pospolitą jest również edukacja dla bezpieczeństwa.

Jestem też autorem szeregu artykułów w wydawnictwach naukowych na temat bezpieczeństwa m.in.:

- Wykorzystanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości pseudokibiców –regulacje prawne (W:) Marek Ilnicki, Andrzej Piotrowski (red.) : Służby Specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa Poznań 2012 s. 115-131;

Inny przykład to tekst Analiza ryzyka i ocena sytuacji operacyjnej w czasie zabezpieczenia mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 w ramach podoperacji policyjnej we Wrocławiu (W:) Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (red.): Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Prawo i edukacja jako gwarant bezpieczeństwa jednostki.  Poznań 2013 s. 317-326, oraz

Program „Z nowym pokoleniem na stadiony” jako element edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych (W:) Barbara Wiśniewska-Paź (red:) Edukacja dla bezpieczeństwa w różnych wymiarach i kontekstach Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych Wrocław 2015 s.355-360.

Uprawiam czynnie sport. Przez wiele lat byłe zawodnikiem judo Gwardii Wrocław, a w czasie służby wojskowej - WKS Śląsk Wrocław. Kierując Nieetatową Grupą Realizacyjną Wydziału Kryminalnego KWP uzyskałem uprawnienia instruktora strzelań policyjnych jak również instruktora taktyki i technik interwencji, odbyłem kurs w zakresie strzelań specjalnych i taktyki grup realizacyjnych organizowany przez Fundację Grom, skoczek spadochronowy Wojsk Powietrznodesantowych.

- Pana plany zawodowe to…
- Wdrożenie unijnego programu „DRUG–STOP” zwalczania międzynarodowej przestępczości narkotykowej w ramach programu współpracy z policją Czeską i Niemiecką. Natomiast plany pozasłużbowe to obrona pracy doktorskiej i rozwój naukowy, a także .....


Czytaj także w sylwetkach w dziale "Aktywni inaczej".