W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Oświadczenie Redakcji "Dylematów Policyjnych"

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 27 grudnia 2018 r. oświadczenia insp. Marcina Brzezińskiego o zawieszeniu współpracy z Redakcją miesięcznika "Dylematy Policyjne", publikujemy treść oświadczenia "Od redakcji" zamieszczonego w lutowym wydaniu miesięcznika.

Od redakcji

Nasi wierni czytelnicy zauważyli zapewne brak felietonu Marcina Brzezińskiego. Jego nieobecność wiąże się z pewną popełnioną przez nas niezręcznością, którą chcemy wyjaśnić. Spowodował ją dopisek od redakcji o brzmieniu: Poglądy, opinie i oceny, wyrażone w tekście są  wyłącznie poglądami autora tekstu.  Umieszczony był on pod tekstem „Psia służba czyli ballada o Philipie Marlowe” w grudniowym numerze „Dylematów”.

Sądziliśmy, że korzystamy z prawa redakcji do zachowania obiektywizmu w stosunku do poglądów autorów tekstów.  Nie oznacza to bynajmniej, że dystansujemy się od zaprezentowanego tekstu, występującego głównie w obronie szarganej godności i dobrego imienia policjantów, co nam, jako pismu o profilu policyjnym, jest szczególnie bliskie. Twórczość Marcina Brzezińskiego  bardzo sobie cenimy. Podobnie nasi Czytelnicy, którzy – jak słyszymy – zaczynają lekturę „Dylematów” właśnie od felietonu  „Do refleksji”. Jeżeli autor poczuł się dotknięty tym dopiskiem, to niniejszym serdecznie go przepraszamy.

Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy, którzy się stęsknili za tymi felietonami będą mogli niebawem znów je czytać. Czego i Państwu, i sobie życzymy.

„Dylematy Policyjne” luty 2019, nr 2 (233)