Odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie na wystąpienie zarządu FSSM RP o udostępnienie informacji publicznej z 17 stycznia br. w sprawie odwołań osób objętych ustawą represyjną

Czytaj na stronie FSSM RP.

Treść wniosku: do pobrania.