Projekt ustawy zmieniającej zasady naliczania ekwiwalentu za zaległe urlopy po wyroku TK

Projekt ustawy i uzasadnienie do pobrania (pdf).

Przeczytaj stanowisko FSSM RP.

Przeczytaj stanowisko NSZZP (pdf).