Przegląd prasy resortowej - na co zwrócić uwagę w minionym kwartale?

W numerze 10 (163) z października 2018 r. „POLICJA 997” w dziale prawnym znalazło się opracowanie „Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przygotowawczym”, przybliżające nowe zasady związane z ochroną danych osobowych w prawie unijnym, a w tym w tzw. dyrektywie policyjnej. Chodzi w szczególności o przetwarzanie tych danych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Pożyteczne dla policyjnych dyżurnych są rady jak się zachować wobec potencjalnych samobójców w artykule „Prewencja samobójstw”, a interesujące są związane z samobójstwami „fakty, mity i stereotypy”.

W numerze z października 2018 r. „Stołecznego Magazynu Policyjnego” zaskoczyć może czytelnika (bo któż by się tego spodziewał?) treść artykułu o uniwersyteckim wykładzie inauguracyjnym prof. Ewy Łętowskiej o podobieństwie prawa i opery. Przyda się policjantom (ale nie tylko) „Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”.

Stosownie do czasu nr 11 (164) z listopada 2018 r. „POLICJA 997” otwiera sporapublikacja  „Święto niepodległości w II RP”. To ciekawe przypomnienie (lub w ogóle zapoznanie się) z wydarzeniami sprzed kilkudziesięciu lat, ważnymi dla naszej państwowej tożsamości. „Powrót na miejsce zbrodni, czyli o wykrywaniu spraw umorzonych po latach” to tytuł omówienia konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”. Obok tej relacji znajduje się bardzo interesujące opracowanie na podstawie książki „Cold case homicides” pod tytułem „Cold Case, czyli jaki powinien być śledczy”.

 W numerze z listopada 2018 r. „Stołecznego Magazynu Policyjnego” znajdziemy dalszą część „Praktycznego poradnika savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”. Znamienna jest okładka tego numeru „Stop niewolnictwu” – chodzi o współczesne formy niewolnictwa i handlu ludźmi.

Po raz pierwszy gości w tym przeglądzie wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach „Policyjne forum szkoleniowe”.Ciekawsze materiały w numerze 1/2018 wymienimy po kolei: „Bitcoin – szansa czy piramida?” – o fenomenie tego quasi pieniądza, „Sprawa Gorgoniowej” – z policyjnego pitawala, „Reaguj! To nie musi się tak skończyć” – o przemocy wobec dzieci, „Obrona południowej rubieży w styczniu 1919 roku” - z okazji stulecia niepodległości, policyjny słownik polsko-czesko-słowacko-angielski – już część V, co prawda to słownictwo na poziomie podstawowym ale przydatne, czyli w sumie w numerze sporo do czytania.

opr. MB

"Stołeczny Magazyn Policyjny"

"Policja 997"

"Policyjne Forum Szkoleniowe"