Oświadczenie insp. Marcina Brzezińskiego, autora felietonów i artykułów publikowanych w czasopiśmie Dylematy Policyjne

Szanownych Czytelników moich felietonów publikowanych pro bono, począwszy od września 2013 r., na łamach i na stronach internetowych „Dylematów Policyjnych”, uprzejmie, choć z przykrością informuję, że jestem zmuszony zawiesić współpracę z Redakcją miesięcznika ze względu na zaistniałe i trwające różnice poglądów.

Marcin Brzeziński