W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Oświadczenie insp. Marcina Brzezińskiego, autora felietonów i artykułów publikowanych w czasopiśmie Dylematy Policyjne

Szanownych Czytelników moich felietonów publikowanych pro bono, począwszy od września 2013 r., na łamach i na stronach internetowych „Dylematów Policyjnych”, uprzejmie, choć z przykrością informuję, że jestem zmuszony zawiesić współpracę z Redakcją miesięcznika ze względu na zaistniałe i trwające różnice poglądów.

Marcin Brzeziński