Projekt zmiany ustawy o Policji w MSWiA

Odpowiedź KGP na prośbę Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do Komendanta Głównego Policji o jak najszybsze podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pobierz (PDF)