W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


Spotkanie Wrocławskiego Klubu Dobrej Pamięci 21 listopada

"Milicja-Policja-Bezpieczeństwo" to temat kolejnego spotkania Wrocławskiego Klubu Dobrej Pamięci. Na zaproszenie Klubu wprowadzenie do dyskusji przedstawi insp. Marcin Brzeziński, a dyskusję poprowadzi wspólnie z insp. Andrzejem Kląskałą.

Spotykamy się w środę 21 listopada o godz. 17:00, jak zwykle w kawiarni Wolak we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 158.

Spotkanie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.

AKTUALIZACJA 29.03.2019

W dniu 21 listopada 2019 r. odbyło się kolejne comiesięczne spotkanie Wrocławskiego Klubu Dobrej Pamięci, prowadzone przez b. senator Marię Berny, zawsze niezwykle przyjazną wobec policji i policjantów. Temat spotkania to tym razem „Milicja-Policja-Bezpieczeństwo”, czyli historyczne już reminiscencje i współczesne refleksje na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pracy właściwych organów.

Na zaproszenie Szanownej Animatorki Klubu w roli prowadzących spotkanie i inspirujących dyskusję wystąpili inspektorzy Marcin Brzeziński i Andrzej Kląskała, którzy na podstawie swoich wieloletnich służbowych doświadczeń prezentowali wieloaspektowy obraz pracy policyjnej. Do wymiany poglądów włączali się także obecni na spotkaniu inni resortowi koledzy. Według uczestników spotkanie można było zaliczyć do bardzo udanych.